• In English
 • Насінництво

  Діюча нормативно – правова база в насінництві та розсадництві

   

  Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» 

  Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

  Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»

  Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності»

  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.16 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 756 «Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018р № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 24 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.19р. № 198 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.19р. № 383 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю»:

  Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 року за № 1152/29282

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789:

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1420/29550

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 20016 року за № 1413/29543

  Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначеннясортових якостей насіння і садивного матеріалу»

  Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14.06.2017 № 298 «Про утворення комісій із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» 

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.18р №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.02.18р №110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.10.18р № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.18р № 558 «Про затвердження Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.2018 № 613 «Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2019 № 170 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.03.2019 № 138 «Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 р. за № 351/33322

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019 № 384 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019р. № 385 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі»

  Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік

  Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2019 рік

  Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017

  Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018

  Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2019

  Реєстр сертифікатів на насіння і садивний матеріал

  Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

  Реєстр органів з оцінки відповідності

  Реєстри виноградних насаджень

   

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій