• In English
 • Нормативно-правова база

  Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому стані розвитку держави. За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 2014 року. Високий показник сприйняття корупції громадянами пояснюється відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запровадження антикорупційних стандартів і рекомендацій Групи держав проти корупції.

  Мета реалізації антикорупційної політики в Україні – створення системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції.

  Основними умовами успішної протидії корупції є:

   

  Антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадським суспільством.

  Кожна із цих складових відіграє у справі протидії корупції свою особливу роль. Вихід за межі правових рамок в антикорупційній діяльності – це шлях до службових зловживань та свавілля.

  Основоположні засади антикорупційної стратегії:

  1. Верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина.
  2. Спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації.
  3. Системний аналіз корупційних ризиків.
  4. Проведення антикорупційної експертизи нормативно – правових актів та їх проектів.
  5. Поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному та регіональному рівнях між органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики.
  6. Впровадження у національне законодавство передового досвіду інших країн світу, а також пропозицій міжнародних організацій з питань антикорупційної політики.
  7. Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики.
  8. Відкритість та інформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

  Громадяни України ( відповідно до Закону України ” Про звернення громадян ” ) мають право звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, а також до підпорядкованих установ, що входять до сфери управління Головного управління, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних, особистих прав і законних інтересів, або скаргою про їх порушення, в т.ч. з питань протидії корупції та фактам прояву хабарництва.  

  Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області здійснюється за встановленим графіком та визначеними адресами.

   

  Основні нормативно – правові акти у сфері запобігання корупції

  План заходів Головного управління Держпродспоживуслужби в Чернівецькій області щодо запобігання корупції на 2022 рік

  Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області №596-ОД від 11.07.2022 “Про затвердження порядку організації роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами”

  Порядок організації роботи із повідомлення про корупцію, внесеними викривачами в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

   Наказ Держпродспоживслужби від 26.06.2019 №605 «Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

  Наказ про “Затвердження порядку організаційної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами”

  Конвенція ООН проти корупції.

  Конституція України.

  Закон України ” Про запобігання корупції “, який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

  Закон України ” Про засади державної антикорупційної політики в Україні          ( Антикорупційна стратегія ) на 2014 – 2017 роки  “.

  Закон України ” Про звернення громадян “.

  Закон України ” Про державну службу “.

  Закон України ” Про очищення влади “.

  Закон України ” Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення ” від 07.04.2011 № 3207.

  Закон України ” Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення “.

  Закон України ” Про інформацію “.

  Закон України ” Про доступ до публічної інформації “.

  Указ Президента України ” Про національну раду з питань антикорупційної політики “.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 65 ” Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців “.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій