• In English
 • МЕДИЧНІ ВІДХОДИ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ
  , опубліковано 30 Листопада 2016 року о 16:16

  Медичні  відходи є одними із найнебезпечніших: вони містять пато-генні мікроорганізми та токсичні речовини, які  можуть   призводити  до прямого чи опосередкованого забруднення середовища  та стати  причиною інфекційних і неінфекційних хвороб. На сьогодні у сфері утилізації медичних відходів  діє наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 № 325, яким  затверджені  Державні  санітарно-протиепідемічні  правила і норми щодо поводження з медичними відходами.

  Ці Правила встановлюють загальні вимоги до поводження з медич-ними відходами в закладах охорони здоров’я з метою попередження їх негативного впливу на життя, здоров’я населення та довкілля і визначають порядок збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знезараження, захоронення та їх знищення.

  Правила поширюються на усі заклади незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у тому числі фізичних осіб – підприємців, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження госпо-дарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті).

  Медичні відходи  поділено на категорії: A – епідемічно безпечні; B – епідемічно небезпечні; C – токсикологічно небезпечні; D – радіологічно небезпечні.

  Відтепер до відходів категорії А відносяться: залишки харчів, окрім тих, що утворені в інфекційних, венерологічних та фтизіатричних відділеннях; відходи, що не контактували з потенційно інфікованим біоматеріалом; побутові відходи.

  Відходи категорії  B – це потенційно інфіковані відходи. Сюди зараховується  все, що контактувало з біорідинами: використаний медичний інструмент; предмети, забруднені кров’ю;  органічні медичні відходи хворих;  харчові відходи з інфекційних відділень; відходи медичних лабораторій; відходи, забруднені мокротинням пацієнтів, потенційно інфікованих туберкульозом.

  Відходи категорії C  –  це лікарські, діагностичні, дезінфекційні засо-би; елементи живлення, предмети з ртуттю, важкими металами тощо.

  Щоб запобігти інфікуванню персоналу необхідно дотримуватись універсальних заходів безпеки при поводженні з медичними відходами: правил і техніки миття та антисептики рук; використання індивідуальних засобів захисту (шапочки, рукавички, водонепроникні халати, маски, окуляри чи захисні екрани) у разі проведення медичних маніпуляцій, прибирання операційних, маніпуляційних та перев’язувальних приміщень, бактеріо-логічних та клініко-діагностичних лабораторій тощо.

  Також інформуємо, що  відповідно  до  пункту «р» частини  першої  статті 18 Закону  України  «Про  відходи»  видана постанова Кабінету Міністрів  України від 18.02.2016 №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» суб’єктами господарювання у сфері поводження з відходами.

   

  Начальник управління  державного нагляду 

  за  дотриманням санітарного законодавства                           Н.Клімчук

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій