• In English
 • ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.
  , опубліковано 05 Жовтня 2017 року о 12:12

  Особливості порядку відповідальності за вчинення фактів порушення подання

  суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України

  ” Про запобігання корупції “

  Відповідно до Рішення від 06.09.2016 № 19 року  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 285 від 06.07.2017 року, затверджений Порядок перевірки фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України  ” Про запобігання корупції ” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

  Цей порядок визначає процедуру перевірки державними органами, у даному випадку сектором з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області факту подання суб’єктами декларування, які працюють в установах, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також процедуру повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

  Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області визначає порядок взаємодії відповідального підрозділу ( сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації відповідно до вимог Закону.

  Відповідальний підрозділ ( особа ) органу, в якому працюють  ( працювали ) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

  – щорічні декларації суб’єктів декларування – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

  – декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, – упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, – упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

  – декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, – протягом 10 робочих днів граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність; 

  – декларації суб‘єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, до призначення або обрання на посаду.

  Сектор з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій, перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на офіційному веб – сайті Національного агентства.

  У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону, Сектор з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області повідомляє Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту.

  У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

  Повідомлення суб’єкту декларування надсилається за адресою зареєстрованого місця його проживання, що вказана в останній поданій таким суб’єктом декларації, або за адресою, зазначеною відповідним органом, у повідомленні про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації.

  У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу ( Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ), вищому органу ( Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ) та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції ( органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України ) .

  Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави надсилається за формою з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

   

  Адміністративна відповідальність порушення вимог фінансового контролю та невжиття заходів щодо протидії корупції

   

  Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю.

  Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, –

  Тягне за собою накладення штрафу від п’ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку – нерезидента або суттєві зміни у майновому стані –

  тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

  Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

  тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

  Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, –

  тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

  Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частини першої та другої статті 45 Закону України ” Про запобігання корупції ” ( особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських обов’язків ).

  Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

   

   ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

   

  Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області працює щодня               з 9:00 до 17:00 годин, телефон – ( 03722 ) 55 34 09.

   

  Забезпечення покладених  на сектор з питань запобігання корупції завдань щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції у Головному управлінні Держпродсроживслужби в Чернівецькій області покладено на фахівця 1 категорії сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродсроживслужби в Чернівецькій області Негрича Сергія Івановича. Контактний телефон: 095 314 2299.

   

  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

   

  Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції ( викривач ), особа, яка за наявності обгрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України ” Про запобігання корупції ” іншою особою.

  Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненням повідомлення про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно – технічні  та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України ” Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві “.

  Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу ( переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо ) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

  Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства ( анонімно ).

  Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

  У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій