• In English
 • Про санітарно-епідемічну ситуацію в області за 2019 рік та здійснення заходів держаного нагляду у сфері санітарного законодавства
  , опубліковано 05 Лютого 2020 року о 13:13

  За інформацією Державної установи «Чернівецький обласний  лабораторний центр МОЗ України» впродовж минулого року на території  області рівень інфекційної захворюваності без врахування носіїв, грипу та гострих респіраторних інфекцій в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року знизився на 1,62%, за рахунок повітряно-крапельних інфекцій. На території області не зареєстровано випадків захворювання людей на сказ, сибірку, бруцельоз, туляремію, орнітоз, лістеріоз.

  В 2019 році в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року спостерігався ріст захворюваності на гастроентероколіти встановленої та не встановленої етіології  на 10,6% та 14,1%  відповідно. Ріст захворюваності на гастроентероколіти встановленої етіології відмічався в Сторожинецькому, Заставнівському, Кіцманському, Глибоцькому та Новоселицькому районах.

  Одночасно, на фоні загального зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції в області  спостерігається неблагополучна тенденція до збільшення захворюваності в Сторожинецькому, Заставнівському, Глибоцькому,  Новоселицькому та Кіцманському районах. Ріст захворюваності на гастроентероколіти не встановленої етіології відмічається в Глибоцькому, Кіцманському, Новоселицькому  та Вижницькому районах.

  Викликає занепокоєння збільшення рівня захворюваності на ротавірусний ентерит на 5,7%. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року ріст на 6 випадків, зафіксований в Заставнівському, Новоселицькому районах та    м.Чернівці. На інших адміністративних територіях відмічаються зниження рівня захворюваності або тільки спорадичні поодинокі випадки захворювання на ротавірусний ентерит.

  Спостерігається суттєвий ріст рівня захворюваності на сальмонельозні інфекції в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (+106 випадків або 91%), значний ріст захворюваності на сальмонельозні інфекції зареєстрований в Путильському районі (в 40 разів) за рахунок спалаху сальмонельозу в закладі громадського харчування.

  За 12 місяців 2019 року зафіксовано зниження на 5 випадків захворю-ваності на лептоспіроз, зареєстровано 14 випадків захворювання серед людей, проти 19 за аналогічний період 2018 року. Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Хотинському, Новоселицькому районах та м. Чернівці.

  За 12 місяців 2019 року в порівняні з 2018 роком продовжується тенденція до збільшення рівня захворюваності на туберкульоз органів дихання, рівень захворюваності збільшився на 24,1%, з них лабораторно підтверджено – 26,5%. Захворюваність в основному формується за рахунок  Сторожинецького, Путильського та Хотинського районів.

  На території області в 2019 році зареєстровано 4-и спалахи гострих кишкових інфекцій,  з яких 3-и пов’язані з діяльністю закладів громадського харчування та 1-ин виник в стаціонарному оздоровчому таборі. Під час спалахів постраждало 182 людини, з них дітей до 17 років – 71. Два спалахи викликані сальмонелою, 2 – не встановленої етіології.

  Відповідно до компетенції у 2019 році були вжиті наступні заходи впливу: надано 6 приписів, накладено 7 штрафів на суму 51368 грн.,  винесено 3 розпорядження про тимчасове припинення обігу харчових продуктів оператором потужності, вилучено з обігу  небезпечних харчових продуктів (кг) – 15 кг, відсторонена від роботи 1 особа, 2-и справи для припинення функціонування суб’єктів господарювання передані для розгляду в судовому порядку, з яких одна задоволена в повному обсязі. Про хід розслідування проінформовані правоохоронні органи.

   

  Заходи державного нагляду (контролю)

   

  Впродовж 2019 року  здійснено 2165 заходів державного нагляду у сфері  дотримання  вимог  санітарного  законодавства, з них 140 – планові перевірки. Порушення  вимог санітарного законодавства встановлені на 1261 об’єкті, що становить 58,2%.

  З  метою  попередження  виникнення захворювань на гострі  кишкові інфекції  та  харчові  отруєння, викликаних водним і харчовим факторами передачі,  Головним управлінням було  ініційовано та підготовлено  розпорядження Чернівецької ОДА «Про проведення моніторингових перевірок харчоблоків закладів середньої та дошкільної освіти області з питань дотримання санітарного законодавства» від 04.02.2019 № 96-р та «Про вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості на території Чернівецької області» від 15.03.2019 № 247-р.

  На виконання розпорядження № 96-р проведено 316 комісійних моніторингових перевірок харчоблоків закладів середньої та дошкільної освіти, з них у 275 (80,0 %) закладах виявлені порушення вимог санітарного законодавства,  саме: приміщення потребують проведення капітальних та поточних ремонтів із заміною водопровідних та каналізаційних мереж; проведення ремонтних робіт діючої припливно-витяжної вентиляції або її встановлення; відсутність гарячої проточної води; недостатня забезпеченість закладів холодильним та технологічним обладнанням;  порушення поточності приготування  готових страв; не дотримується товарне сусідство при зберіганні харчових продуктів; відсутність добових проб; не виконуються норми харчування тощо.

  Відповідно до розпоряджень місцевих органів виконавчої влади та самоврядування при підготовці до нового 2019/2020 навчального року фахівцями Головного управління прийнято участь в проведенні 653 обстежень навчально-виховних закладів області (96%), за результатами яких в 280 закладах виявлено порушення вимог санітарного законодавства (42,9%).

  Головним управлінням  спільно з Департаментом освіти і науки  роз-роблений регіональний план «Дітям Буковини – здорове  харчування», який затверджений  розпорядженням ОДА від 21.11.2019 № 1128-р «Про затверд-ження регіонального плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування на 2020-2022 роки». В  плані визначено основні напрямки покращення органі-зації харчування дітей в закладах освіти області і зміцнення матеріально-технічної  бази харчоблоків.

  На виконання розпорядження Чернівецької ОДА від 15.03.2019 № 247-р «Про вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою гаранто-ваної якості на території Чернівецької області» Головним управлінням проведено 19 комісійних моніторингових обстежень об’єктів централізованого водопостачання, за результатами  встановлені наступні порушення: відсутність проектів про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання, не організовані та не дотримуються зони санітарної охорони водного об’єкта, відсутність відомчих лабораторій на підприємствах водопостачання. Керівникам підприємств надано приписи щодо усунення виявлених порушень.

  На виконання розпорядження Чернівецької ОДА від 14.02.2019 №141-р «Про проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Чернівецької області у 2019 році» обстежено 319 джерел децентралізованого водопостачання на предмет дотримання вимог санітарного законодавства. За результатами обстежень на 166 (52%) об’єктах виявлялись порушення вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме: відсутні огорожі,  підставки для відер та відра, щільно закриваючі кришки на оголовок, деякі криниці потребують поточного ремонту. Залишається не вирішеним питання щодо здійснення періодичного лабораторного контролю якості питної води.

  Також, Головним управлінням було  ініційовано проведення спільної колегії  з управлінням житлово-комунального господарства, на якій розгляд-нуто питання забезпечення населення Чернівецької області якісною  та безпечною  питною водою з прийняттям відповідного  рішення.

  В області в літній період працювало 296 закладів оздоровлення та відпо-чинку, в тому числі: 12 позаміських оздоровчих закладів, 90 пришкільних таборів з денним перебуванням, 183 літніх мовних таборів, 3 табори праці та відпочинку та 10 наметових таборів. За період з травня по серпень 2019 року всього проведено 138 заходів державного нагляду в закладах оздоровлення та відпочинку, в 66 були виявлені порушення вимог санітарного законодавства (47,2%).

  Питання підготовки до літньої оздоровчої компанії, під час її проведення та за підсумками були заслухані на засіданнях обласної Координаційної Ради з питань оздоровлення при Чернівецькій ОДА.

  Крім того,  в межах повноважень в період купального сезону 2019 року було забезпечено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за місцями масового відпочинку населення на водних об’єктах (пляжах),  здійснювався контроль щодо якості води. На території  області  було  визначено 8 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.

  З метою  забезпечення  санітарного та  епідемічного благополуччя  насе-лення  області та в рамках проведення державного моніторингу відповідно добюджетної програми КПКВК 1209040 на об’єктах нагляду у сфері санітарно-го законодавства   проводились лабораторно-інструментальні дослідження.

  Досліджено по 300 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» із 133 об’єктів  нагляду, які підключені до централізованого  водо-постачання та 252 об’єктів, які використовують воду з джерел  де централі-зованого водопостачання.

  Відсоток відхилень у воді централізованого  водопостачання за мікро-біологічними показниками становить –  43,3  та  18,7- за санітарно-хімічними, а саме: з 23 водопроводів встановлено відхилення за мікробіологічними та санітарно-хімічними  показниками 42,8%  та 30,2%  відповідно. Відхилення від діючих нормативів встановлено на водопроводах: смт.Путила та Глибока, міст Новоселиця, Сокиряни, с.Іванківці і смт.Неполоківці  Кіцманського та смт.Кострижівка Заставнівського районів. Відхилення за мікробіологічними показниками встановлено на водопроводах міст Хотин, Новодністровськ, Сторожинець та Чернівці,  с.Хрещатик Заставнівського та смт.Берегомет Вижницького районів, а за санітарно-хімічними показниками – смт.Кельменці та с.Бернове Кельменецького району. Із 70 навчально-виховних закладів, які підключені до централізованого водопостачання, відсоток відхилення за мікробіологічними показниками становить 43,0 та за санітарно-хімічними 9,9. Не відповідала питна вода вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10 по санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам у Заставнівському, Сокирянському  районах, м.Чернівці.   Крім того, за мікробіологічними показниками відхилення  встановлено  у Вижницькому, Герцаївському, Глибоцькому, Новоселицькому, Путильському та  Хотинському районах.

  Відсоток відхилення питної води з джерел децентралізованого водопостачання становить за мікробіологічними показниками  – 82,0 та за санітарно-хімічними – 36,0, відхилення виявлялись на всіх адміністративних територіях області. Високий відсоток відхилень за мікробіологічними показниками води  у навчально-виховних закладах – 73,2%, із громадських криниць – 92,7%, оздоровчих закладів – 67,6%, лікувально-профілактичних закладів – 100%. За санітарно-хімічними показниками найбільше відхилень виявлялось при дослідженні води  в лікувально-профілактичних закладах -50%,  з громадських криниць – 42% та навчально-виховних закладах – 32,5%.

  Також за аналогічний період відібрано 32 проб води водоймищ, де було виявлено 8 відхилення  (50%)  по мікробіологічних показниках.

  Крім того, вода  з джерел централізованого, децентралізованого водо-постачання і  вода водоймищ  досліджувалась на паразитологічні показники, без відхилень.

  За 2019 рік проведено 244 досліджень проб води, відібраної в закладах освіти області, з них 123 проб води з джерел децентралізованого водопо-стачання (відхилення по мікробіологічним показникам виявлено в 90 пробах (73,2%) та в 40 (32,5%) – по санітарно-хімічним).

  Також, досліджена 121 проба води питної з централізованого водопо-стачання, відхилення виявлено в 12 пробах по санітарно-хімічним показникам (9,9%) та 52 – по мікробіологічним (43%).

  В 2019 році досліджено 402 проби готових  страв на наявність бактеріа-льного забруднення, з них 328 проб  – в закладах  освіти. Відхилення виявлено в 38 пробах (9,4%), з них  у 23 пробах (7,0%) в освітніх закладах:  у 10 стравах (5,5%)  в ЗДО Кіцманського, Новоселицького, Путильського, Сторожинецького, Хотинського районів, у 7 стравах (7,5%) –  НВК Герцаївського, Глибоцького, Хотинського районів та 6 (11,8%) – ЗЗСО Глибоцького, Новоселицького, Путильського та Хотинського районів.

  Крім того, досліджено 269 готових страв по калорійності, невідповідність встановлена у 17 пробах (7,0%), з них у 9 пробах (6,8%) в закладах  дошкільної  освіти  та  у 8 пробах (7,3%) – закладах  загальної  середньої  освіти.

  З об’єктів довкілля на харчоблоках закладів  освіти,  оздоровлення та  відпочинку, лікувально-профілактичних  закладах тощо досліджено 4300 змивів на наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, з них  290 (6,7%) були виявлені позитивні знахідки (заклади  освіти – 5,2%,  оздоровлення та  відпочинку – 17,4%, ЛПЗ – 8,7%).

  У  навчально – виховних закладах  проводились дослідження фізичних факторів середовища  життєдіяльності   людини (435 замірів мікроклімату, 432 – освітленості, 174 – гамма випромінювання та 150  рівнів шуму). Невід-повідність встановлено по вологості у 5 закладах ( 1 ДНЗ, 4 ЗЗСО)  та  в 19 – по рівню освітленості  (4 ДНЗ, 15 ЗЗСО).

  Проведено дослідження атмосферного повітря у 12 населених пунктах  на вміст оксиду вуглецю, аміаку, діоксиду вуглецю та сірки, а  також вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання, відхилень не встановлено.

  За результатами проведених заходів державного нагляду керівникам закладів, суб’єктам господарювання надано 381 припис, 2165 рекомендаційних листів щодо усунення виявлених порушень, накладено 6 адміністративних протоколів та 8 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності за поданням служби. Крім того, про виявлені порушення та результати лабораторних досліджень інформовано керівників підприємств, закладів освіти та структурні підрозділи Чернівецької ОДА, районних державних адміністрацій, Чернівецької міської ради, голів ОТГ та сільських рад.

   

  Надання адміністративних послуг та дозвільних  документів

   

  На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» видано 42 дозволи (санітарні паспорти) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, розглянуто 161 документ у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з яких в 160 випадках прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу.

  Крім того, проведено 59 обстежень об’єктів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, з них: 49 – медичної практики та 10 – освітні послуги. Також, здійснено обстеження приміщень для зберігання пестицидів і агрохімікатів, за результатами яких було видано 15 санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив.

   

  Звернення громадян

   

  Протягом звітного періоду було розглянуто 183 звернення громадян у сфері санітарного законодавства. За формою надходження найбільше звернень було подано заявниками особисто – 42%. Кількість повторних  звернень за 2019 року складає 9,8%.За результатами розгляду  82% з них вирішено позитивно.

  Також, за 2019 рік позитивно розглянуто 7 депутатських звернень. Всі звернення розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства.

  Протягом звітного періоду активно проводилась санітарно-освітня та роз’яснювальна робота серед населення області, а саме: проведено 85 виступів по радіо, 13 – по телебаченню, надруковано 147 статті в місцевих газетах, видано 293 санітарні бюлетні та 153 інформацій розташовано на офіційних WEB-сайтах.  Також було проведено 2123 семінарів, нарад, бесід з питань дотримання вимог санітарного законодавства та підготовлено 110 найбільш актуальних виступів, статей, інтерв’ю тощо в ЗМІ у сфері санітарного законодавства.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій