• In English
 • Як захистити свої права в разі неналежного надання житлово-комунальних послуг
  , опубліковано 24 Червня 2020 року о 22:22

  До управління захисту споживачів Держпродспоживслужби в Чернівецькій області досить часто звертаються споживачі щодо порушення їхніх прав при наданні житлово-комунальних послуг. Що необхідно знати, щоб захистити свої права, керуючись нормами законодавства? У статті 12 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 №2189 зазначено, що їх надають виключно на договірних засадах. Угоди про надання житлово-комунальних послуг укладають відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 7 вказаного закону передбачає, що споживач зобов’язаний укладати договір на надання житлово-комунальних послуг із їх виконавцем, оскільки це саме той документ, на підставі якого можна пред’являти претензії за ненадані або за неякісно надані послуги, а також вимагати перерахунку та відшкодування збитків.

  Виконавець, відповідно до ст. 8 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, повинен своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання таких послуг.

  Таким чином, у разі порушення умов договору та неналежного надання житлово-комунальних  послуг споживач може письмово звернутись до їх виконавця. Законодавство передбачає складання актів-претензій встановленої форми.

  Такий документ складають споживач і представник виконавця та скріплюється їхніми підписами. В акті-претензії мають бути зазначені строки, види, показники порушень, тощо. Якщо представник виконавця не прибув у погоджений умовами договору строк або необґрунтовано відмовився підписувати акт-претензію, він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Цей документ реєструють уповноважені особи виконавця в журналі реєстрації актів-претензій. Виконавець зобов’язаний розглянути його та повідомити протягом п’яти робочих днів споживача про задоволення претензії або ж про відмову, вказавши обґрунтування її причини. У разі ненадання протягом визначеного строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг.

  У такому випадку за захистом своїх прав та інтересів споживач може звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, а в період дії загального карантину – через засоби електронного зв’язку: bucvem@i.ua, info@consumer-cv.gov.ua та письмово поштою за адресою: вул. Сторожинецька, 115, м. Чернівці.

  Зразок акту-претензії споживача до виконавця житлово-комунальних послуг.

   

   

  АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

   

  ____________________________________

  (найменування населеного пункту)

  ____ ____________ 20 __ р.

   

  Згідно з договором  про надання послуг з ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  споживач __________________________________________________________________

  (найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та по батькові
  фізичної особи споживача)

  висловлює претензії до  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  (найменування суб’єкта господарювання – виконавця)

  щодо якості та/або кількості надання послуг з ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________,

  зокрема, стосовно ___________________________________________________________
  (інформація про ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг)

  ____________________________________________________________________

  у період з ___ __________________ 20 __ р.                  по ___ _______________ 20 __ р.

  За результатами перевірки встановлено, що ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Додатково: ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Вирішили: ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Цей акт-претензію склали:

  виконавець комунальних послуг/управитель багатоквартирного будинку Споживач
  ___________________________________

  (найменування посади,

  ______________________________

  (найменування юридичної особи/

  ___________________________________

  прізвище, ім’я та по батькові)

  ______________________________

  прізвище, ім’я та по батькові)

  ___________________________________

  (місцезнаходження)

  ___________________________________

  ___________________________________

  ______________________________

  (місцезнаходження або місце проживання)

   

  ______________________________

  номер телефону _________________________ номер телефону ____________________
  _______________

  (підпис)

  _______________

  (підпис)

  У разі неприбуття виконавця в установлений зазначеним договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії цей документ вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

   

  споживач _______________________________

  _______________________________,

  (прізвище, ім’я та по батькові)

  що проживає за адресою
  _______________________________

  _______________

  (підпис)

  споживач ______________________________

  ______________________________,

  (прізвище, ім’я та по батькові)

  що проживає за адресою
  ______________________________

  _______________

  (підпис)

   

   

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій