• In English
 • Про управління

  Основні завдання

  Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

  ► реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, поперед-ження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

  ► здійснення,відповідно до законодавства,  державного санітарно-епідеміо-логічного  нагляду (контролю):

  • за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показ-никами якості харчових продуктів, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,
  • додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;
  • дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та

  Інгредієнтів  у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій  території;

  • застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних, профілактичних   і

  про-тиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших територій або карантинних зон;

  • здійснення контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення; та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

  ► здійснення у межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення,  поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень  людей;

  ► подання, в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

  ► проведення державної санітарно – епідеміологічної експертизи з оформленням результатів її проведення у вигляді відповідних висновків;

  ► розробка та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживання, відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування  або заборони ввезення  (пересилання)  на митну територію або

  перевезення біологічних продуктів та патологічного матеріалу;

  ► участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідувань, спрямо-ваних на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення й поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових  та  індивідуальних  харчових  отруєнь,  масових  неінфекційних за-хворювань (отруєнь)  та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної  безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

  ► участь у реалізації науково – технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково – технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

  ► участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо  окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

  ► здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик; організація проведення лабораторних досліджень (випробувань)  та/або експертизи;

  ► здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та ридичних осіб щодо  дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

  ► узагальнення результатів здійснення державного санітарно – епідеміоло-гічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно епідемічного благополуччя населення.

   

   

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій