• In English
 • Законодавча база

  Нормативноправова база в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

   

  ► Закони України

  Кодекс України про адміністративні правопорушення

  Водний кодекс України

  Земельний кодекс України

  Кодекс України про надра

  Податковий кодекс України

  Кодекс законів про працю України

  Основи законодавства України про охорону здоров’я

  Закон  України «Про основні  засади державного  нагляду (контролю) у сфері  господарської  діяльності»

  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

  Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

  Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

  Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

  Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

  Закон України «Про відходи»

  Закон  України «Про  благоустрій  населених  пунктів»

  Закон України «Про охорону земель»

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон  України  «Про  звернення  громадян»

  Закон  України  «Про  інформацію»

  Закон  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»

  Закон  України  «Про  державну  службу»

  Закон  України «Про  запобігання  корупції»

  Закон  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»

  Закон  України  «Про  адміністративні  послуги»

  Закон  України  «Про  дозвільну  систему у  сфері  господарської  діяльності»

  Закон  України «Про  перелік  документів  дозвільного характеру»

  Закон України «Про охорону праці»

  Закон України «Про поховання та похоронну справу»

  Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

  Закон  України  «Про  освіту»

  Закон  України «Про  дошкільну  освіту»

  Закон України «Про загальну середню освіту»

  Закон  України «Про  професійно-технічну  освіту»

  Закон  України  «Про  вищу  освіту»

  Закон України «Про  оздоровлення  та  відпочинок»

  Закон  України «Про  дитяче  харчування»

  Закон України «Про молоко та молочні продукти»

  Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробува-нні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

  Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”

  Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

  Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-лового, коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових виробів»

  Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси  та продукцію з них»

  Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

  Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

  Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючоговипромінювання».

  Закон України «Про  поводження  з  радіоактивними  відходами»

   


   

  ► Постанови Кабінету Міністрів України

  Постанова КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1164 “Про затвердження критереріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від впровадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

  КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Постанова КМУ від 18.12.2017 №1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

  Постанова КМУ від 02.09.2016 №667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

  Постанова КМУ від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення  цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

  Постанова КМУ від 30.11.2011 №1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами».

  Постанова КМУ від 5 жовтня 2011 р. № 1030  «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»

  Постанова КМУ від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

  Постанова КМУ від 17.10.2013 № 761 «Про порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»

  Постанова КМУ від 25 травня 2016 р. № 364  « Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»

   


   

  ► Накази МОЗ України

  Наказ МОЗ України від 04.08.2020 № 1788 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»

  Наказ МОЗ України від 19.061996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

  Наказ МОЗ України від 17.03.2011  № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

  Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

  Наказ МОЗ України від 21.02.2013 №150 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280».

  Наказ МОЗ України від14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я».

  Наказ МОЗ України від 29.10.2013 №931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні».

  Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»


   

  ► Санітарні норми і правила

  ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень постанова ГДСЛУ № 42 від 01.12.1999

  ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації постанова ГДСЛУ № 39 від 01.12.1999

  ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку постанова ГДСЛУ № 37 від 01.12.1999

  ДСП 54-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (Зареєстровано: Мін’юст України вiд 20.05.2005 No 552/10832) наказ МОЗ № 54 від 02.02.2005

  ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії постанова ГДСЛУ № 21 від 31.05.2002

  ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. Із змінами: постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. №2 постанова ГДСЛУ № 11 від 11.09.1998

  ДСП 2.2.4-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання постанова ГДСЛУ No 3 від 28.08.1998

  ДСП 8.8.1.2.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності постанова ГДСЛУ № 2 від 28.08.1998

  ДСП 202-97 Державні санiтарнi правила i норми проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах наказ МОЗ № 202 від 09.07.1997

  ДСП 382-96 Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві наказ МОЗ № 382 від 18.12.1996

  ДСП 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів (Зареєстровано: Мін’юст України вiд 24.07.1996 № 378/1403) наказ МОЗ від 19.06.1996 № 172

  ДСП 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії (Зареєстровано: Мін’юст України вiд 15.07.1996 No 354/1379) наказ МОЗ від 18.12.1995 № 235

  ДСанПіН “Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за No 959/27404) наказ МОЗ від 08.06.2015 № 325

  ДГПіН Державні гігієнічні правила і норми “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за № 774/23306) наказ МОЗ від 13.05.2013 № 368

  ДСанПіН 2.3-183-2013 Державні санітарні правила і норми “Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу” (Зареєстровано: Мін’юст України від 08.04. 2013 за No 570/23102) наказ МОЗ від 02.04.2013 № 259

  ДСанПіН 2.3-185-2013 Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально- реабілітаційних центрів” (Зареєстровано: Мін’юст України від 14.03. 2013 за № 410/22942) наказ МОЗ від 20.02.2013 № 144

  ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми “Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини” (Зареєстровано: Мін’юст України від 09.01. 2013 за № 88/22620 ) зі змінами Наказ МОЗ від 18.08.2014 № 576 наказ МОЗ від 29.12.2012 № 1140

  ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”(Зареєстровано: Мін’юст України від 09.01.2013 за № 87/22619) наказ МОЗ від 29.12.2012 № 1139

  ДСанПіН 2.3-178-2012 “Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р. за № 284/20597) наказ МОЗ від 07.02.2012 № 89

  ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за № 248/20561) наказ МОЗ від 26.01.2012 № 55

  ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила “Підприємства та організації поліграфічної промисловості” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01. 2012 р. за № 65/20378) наказ МОЗ від 19.12.2011 № 932

  ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за No 457/19195) наказ МОЗ від 17.03.2011 № 145

  ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2010 р. за №452/17747) наказ МОЗ від 12.05.2010 № 400

  ДСаНПіН 5.5.6-167-2010 Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям (Зареєстровано в Міністерстві юстиції раїни 27.01.2010 р. за № 93/17388) наказ МОЗ від 15.12.2009 №947

  ДСанПіН 4.4.4.-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за № 1411/14678) наказ МОЗ №811 від 11.12.2007

  ДСанПіН 6.6.3-150-2007 – Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за № 1256/14523) наказ МОЗ № 294 від 04.06.2007

  ДСанПіН 5.5.6-138-2007 “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей ” (Зареєстровано: Мін’юст України від 30.01.2007 за № 77/13344) на заміну ДСанПіН 5.5.6.084-2002 наказ МОЗ № 13 від 18.01.2007

  ДСанПіН 4.4.3-134-2006 “Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення” (Зареєстровано: Мін’юст України від 05.12.2006 за No 1266/13140) наказ МОЗ № 746 від 13.11.2006

  ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів (Зареєстровано: Мін’юст України від 04.06.2003 No435/7756) наказ МОЗ № 197 від 06.05.2003

  ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів (Зареєстровано: Мін’юст України від 13.03.2003 за № 203/7524) наказ МОЗ № 476 від 18.12.2002

  ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 “Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті” – з доповненнями постанова ГДСЛУ № 137 від 20.09.2001

  ДСанПіН 5.5.2.008-2001 “Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” постанова ГДСЛУ № 63 від 14.08.2001

  ДСанПіН 4.4.4.065-2000 “Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод” постанова ГДСЛУ № 65 від 18.04.2000

  ДСанПіН 5.5.3.052-99 Державні санітарні правила і норми “Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей” постанова ГДСЛУ № 52 від 30.12.1999

  ДСанПіН 4.4.030-99 Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами. Додаток № 2 ДСанПіН 4.4.2.030- 99 замінений на ДГПіН “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” постанова ГДСЛУ № 30 від 01.07.1999

  ДСанПіН 2.2.2.028-99 Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” постанова ГДСЛУ № 28 від 01.07.1999

  ДСанПіН 2.2.9.027-99 “Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно- косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми” постанова ГДСЛУ № 27 від 01.07.1999

  ДСанПіН 5.5.5.23-99 – Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми постанова ГДСЛУ № 23 від 26.04.1999

  ДСанПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів.Із змінами: Постанова Головного державного санітарного лікаря №2 від 23.01.2006 р. постанова ГДСЛУ № 22 від 25.03.1999

  ДСанПіН 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей постанова ГДСЛУ № 12 від 30.12.1998

  ДСанНіП 5.5.6-009-98 Державнi санiтарнi правила i норми влаштування i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режим працi учнiв на персональних комп’ютерах постанова ГДСЛУ № 9 від 30.12.1998

  ДСанНіП 3.3.2-007-98 Державні санiтарнi правила i норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.03-3.18-88) постанова ГДСЛУ № 7 від 10.12.1998

  ДСанПіН 2.2.4.005-98 Державні санiтарнi правила i норми “Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання” постанова ГДСЛУ № 5 від 22.10.1998

  ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (Зареєстровано: Мін’юст України від 29.08.1996 за № 488/1513) із змінами – наказ МОЗ від 13.12.2006 No 828 (Зареєстровано: Мін’юст України від 18.12.2006 за No 1315/13189) наказ МОЗ № 239 від 01.08.1996

  ДСанПіН 222-96 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (Зареєстровано: Мін’юст України вiд 16.12.1996 за № 715/1740) із змінами – наказ МОЗ № 218 від 23.07.1998 наказ МОЗ № 222 від 23.07.1996

  ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs і 90 Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2006 за No 845/12719) наказ МОЗ № 256 від 03.05.2006

  ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2006 за No 100/11974) наказ МОЗ № 7 від 13.01.2006

  ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137 Cs та 90 Sr у деревині та продукції з деревини. Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за No1384/11664 наказ МОЗ No 573 від 31.10.2005

  Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії наказ МОЗ № 272 від 18.11.1999

  НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) Норми радіаційної безпеки України постанова ГДСЛУ No 62 від 01.12.1997


   

  ► Гігієнічні нормативи

  ГН Гігієнічні нормативиі регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів (із змінами) наказ МОЗ No 1114 від 19.12.2013.

  ГН Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок наказ МОЗ No 1114 від 19.12.2013.

  ГН Параметри безпечності м¢яса птиці наказ МОЗ № 695 від 06.08.2013.

  ГН Гігієнічні вимоги до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості наказ МОЗ № 696 від 06.08.2013.

  ГН 2.2.6.-184-2013 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосфернрму повітрі населених місць. Гігієнічний норматив No9 від 15.04.2013.

  ГН Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs та Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2008 р. за No590/15281) затверджені ГДСЛ від 08.05.2008 №240.

  ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs і 90 Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2006 за No 845/12719)
  наказ МОЗ No 256 від 03.05.2006

  ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2006 за No 100/11974) наказ МОЗ № 7 від 13.01.2006.

  ГН 4.4.8.073-2001 Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках  наказ МОЗ № 73 від 2001

  Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії наказ МОЗ № 272 від 18.11.1999


   

   

  ► Інші  нормативно- правові  акти

  Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 р. за № 556/25333) наказ МОЗ від 30.04.2014 № 293.

  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Зареєстровано: Мін’юст України від 05.05.2006 за № 523/12397). Із змінами: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 р. № 202/165 наказ МОН та МОЗ   № 298/227 від 17.04.2006

  Інструкція № 7.05.527 Розрахунок та облік індивідуальної ефективної дози опромінення пацієнта від радіонуклідних діагностичних процедур. Відомча інструкція від 11.10.1995.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій