• In English
 • Що необхідно знати споживачу про засоби вимірювальної техніки
  , опубліковано 18 Липня 2017 року о 14:14

   

  Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області інформує щодо порядку повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оплати за ці послуги.

  Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VIІ (далі – Закон), законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

  Відповідно до частини 5 статті 17 Закону повірка законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, проводиться:

  • науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
  • науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

  Перелік уповноважених підприємств, установ та організацій на право проведення повірки ЗВТ розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

  Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані ЗВТ,

  що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

  Перелік категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затверджено постановою Кабінету Міністрів Українивід 04.06.2015 № 374.

  Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, затверджено наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.11.2016 за № 1417/29547.

  Слід зазначити, що відповідно до частини 4 статті 17 Закону періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

  Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

  Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

  Порядок подання ЗВТ на періодичну повірку, обслуговування та ремонт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 474.

  Відповідно до статті 22 Закону Держпродспоживслужба при здійсненні метрологічного нагляду за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації, проводить перевірку суб’єктів господарювання щодо:

  • стану та дотримання правил застосування ЗВТ;
  • додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ;
  • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ.

  У разі порушення Ваших прав на безкоштовну періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, достовірність результатів вимірювань, в тому числі при:

  • забезпеченні захисту життя та охорони здоров’я громадян;
  • контролі якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
  • контролі стану навколишнього природного середовища;
  • контролі безпеки умов праці;
  • контролі безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
  • топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних роботах, роботах із землеустрою;
  • торговельно-комерційних операціях та розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
  • обчисленні сум податків і зборів, податковому та митному контролі;
  • виконані робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
  • робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
  • реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів,

  Ви маєте право звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (58011, м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 115). Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають усі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін.

  Згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.  Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  У тексті звернення необхідно вказати найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання. Без зазначення цієї інформації неможливо здійснити перевірку. Ця інформація є у фіскальному чеку й у книзі скарг та пропозицій, що міститься у куточку споживача закладу та має бути надана на вимогу споживача.

  При зверненні до Держпродспоживслужби подаються наступні документи:

  – звернення;

  – копія звернення до суб’єкта господарювання;

  – копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;

  – копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу;

  – інші документи, які стосуються розгляду звернення.

  Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, прав на достовірність результатів вимірювань

  Call Now Button
  Будь в курсі подій