• In English
 • Уряд затвердив механізм здійснення заходів державного контролю в сфері насінництва та розсадництва.
  , опубліковано 28 Липня 2017 року о 11:11

  Уряд затвердив механізм здійснення заходів державного контролю в сфері насінництва та розсадництва. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 507 оприлюднена на Урядовому порталі.

  Так, відповідно до критеріїв, планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

  –  з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

  – із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

  – з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

  Якщо ж впродовж останніх трьох років порушень не фіксувалося, термін проведення перевірки збільшується у 1,5 раза з урахуванням аналізу ризиків.

  У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

  Постанова розроблена на виконання статті 24 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

   

   

   

  herb

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 507

  Київ

  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
  ступінь ризику від провадження господарської діяльності
  у сфері насінництва та 
  розсадництва та визначається
  періодичність здійснення планових заходів державного
  нагляду (контролю) Державною службою з питань
  безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

  Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництвата визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додається.
  2. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24,ст.811) виключити.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Ід. 75

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 507

  КРИТЕРІЇ,
  за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
  господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та
  визначається періодичність здійснення планових заходів державного
  нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності
  харчових продуктів та захисту споживачів

  1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

  дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

  обсяг виробництва насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння — за масою, для картоплі — за масою, для садивного матеріалу — за кількістю штук);

  обсяг реалізації насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння — за масою, для картоплі — за масою, для садивного матеріалу — за кількістю штук).

  1. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного.
  2. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які відповідають таким критеріям:

  1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації насіння (за всім асортиментом культур) становить:

  для дрібнонасіннєвих культур — 0,2 тонни насіння та більше;

  для насіннєвої картоплі — 100 тонн та більше;

  для інших культур — 500 тонн насіння та більше;

  2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації садивного матеріалу (за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить  10 тис. штук та більше;

  3) під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують плановому, заходів державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю);

  4) протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував підтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, на ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів ОЕСР, для проведення селекційних, дослідних робіт і експонування.

  5) протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

  1. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, у яких:

  1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації насіння (за всім асортиментом культур) становить:

  для дрібнонасіннєвих культур — від 0,1 тонни насіння, але менше 0,2 тонни насіння;

  для насіннєвої картоплі — від 30 тонн насіння, але менше 100 тонн;

  для інших культур — від 5 тонн насіння, але менше 500 тонн насіння;

  2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації садивного матеріалу (за всім асортиментом культур) становив від 5 тис. штук та більше, але менше 10 тис. штук.

  1. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
  2. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

  з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

  із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

  з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

  1. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.
  2. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

  _______

  Примітка. Дрібнонасіннєвою є культура, вага 1 тис. насінин якої становить менше 10 грамів.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій