• In English
 • Увага! Зміни в антикорупційному законодавстві
  , опубліковано 20 Грудня 2019 року о 11:11

  18 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»

  Так, для вимог  фінансового контролю  членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються  його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаних спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

  У примітці до розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» також зазначено, що членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

  Крім того, суб’єкт декларування упродовж семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів. (ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»)

  Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подають суб’єкти декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків. (ст.52 Закону України «Про запобігання корупції»)

  Перелік службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зазначений у примітці до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції».

  (Зміни ст. 46 та 52 Закону України «Про запобігання корупції» набувають чинності з 01.01.2020 року)

  Члени сім’ї, відповідно до чинного законодавства:

  – особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

  – будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі”.

  В Законі значно розширено коло близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування, зокрема: «близькі особи– члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта».

  Вказане поняття «близькі особи» має значення, зокрема, для правильного застосування статей 23 (обмеження щодо одержання подарунків) і 27 (обмеження щодо спільної роботи близьких осіб) Закону «Про запобігання корупції». Поняття «близькі особи» не є тотожним поняттю «члени сім’ї».

  Так. відповідно до частини другої статті 27 Закону у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

  Якщо у визначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
  У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій