• In English
 • ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ НАСІННЯ АБО САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  , опубліковано 29 Липня 2020 року о 23:23

  Наразі в сільськогосподарських підприємствах Буковини триває збирання зернових та зернобобових культур. А вже скоро стартує новий посівний сезон – у серпні розпочинається реалізація насіння озимих культур.

  Чинним законодавством передбачені основні вимоги до суб’єктів господарювання, що займаються реалізацією насіння та садивного матеріалу. З метою недопущення в обіг неякісного насіння та запобігання придбанню споживачами фальсифікованого насіння або садивного матеріалу, відділ контролю в насінництві та розсадництві, що є структурним підрозділом управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, в межах своїх повноважень надає важливі роз’яснення.

  Здійснюючи продаж насіння або садивного матеріалу, необхідно знати наступне:

  Згідно зі ст. 12 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, реалізовувати  насіння та садивний матеріал мають право:

  фізичні особи-підприємці та юридичні особи, за умови включення їх до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом;

  фізичні особи-підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, за умови наявності сертифікатів на насіння та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

  Відповідно до ст. 15 Закону України “Про насіння та садивний матеріал”, насіння й садивний матеріал вводять в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

  – насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

  – насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

  – садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

  Сертифікати, що засвідчують сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу, видають після проведення сертифікації в органах з оцінки відповідності, які уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

  Наразі в Україні оцінку відповідності у сфері насінництва та розсадництва здійснюють такі установи:

  – Державне підприємство “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”: з правом видачі сертифікатів на сортові та посівні якості насіння і сортові та товарні якості садивного матеріалу. На території Чернівецької області підрозділом органу із сертифікації є Чернівецька обласна філія Державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”, яка розміщена за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-а, 58013;

  – ТОВ “АГРОСЕРТ”;

  – ТОВ “АГРОЛАБТЕСТ”.

  (Ці товариства видають сертифікати тільки на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу.)

  Також на території Чернівецької області визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу (аналізування чистоти і відходу насіння, схожості та енергії проростання, вологості, маси 1000 насінин, зараженості хворобами, заселеності шкідниками) проводить Державна установа “Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія”. По завершенню випробувань видається висновок фітосанітарної експертизи, протокол випробувань проб насіння. Установа розташована за адресою:              м. Чернівці, вул. Надрічна, 23-б, тел. (0372) 56-33-17. Атестат акредитації № 201176, чинний до 10.04.2024 р.

  Згідно зі ст. 17 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, кожна партія насіння й садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

  насіння – сертифікатами, що засвідчують його сортові та посівні якості;

  садивний матеріал – сертифікатами, що засвідчують його сортові та товарні якості.

  Крім того, відповідно до п. 28 “Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння  та/або садивний матеріал”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння й садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

  1) сертифікатами:

  насіння – сертифікатами, що засвідчують його сортові та посівні якості;

  садивний матеріал – сертифікатами, що засвідчують його сортові та товарні якості;

  2) документами згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

  Згідно з ДСТУ 4138-2002, до супровідних належать ті господарські документи, які видає споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):

  – “Атестат на насіння” – на оригінальне (добазове) та елітне – (базове) насіння;

  – “Свідоцтво на насіння” – на насіння репродукцій (сертифіковане);

  – “Свідоцтво на гібридне насіння” – на насіння першого покоління гібридів.

  У разі перепродажу посередник виписує нові супровідні документи про якість насіння (під свою відповідальність), а саме: “Атестат на насіння”, “Свідоцтво на насіння” та “Свідоцтво на гібридне насіння”.

  Порядок реалізації насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів регламентується ДСТУ 6006:2008.

  Відповідно до п. 12.2 цього стандарту, кожну партію насіння під час відпускання супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно з ДСТУ 4138-2002 та довідкою про сортові та посівні якості насіння (додаток 1).

  Реалізація насіння або садивного матеріалу без супровідних документів про їхні походження та якість заборонені законодавством України.

  Супровідні документи повинні зберігати на місці торгівлі та пред’являти на вимогу покупця.

  Згідно зі ст. 21 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, насіння, що вводять в обіг, обов’язково маркують та пакують. Етикетки повинні відповідати формі, передбаченій Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р. № 348 “Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки”.

  Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння, незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації.

  Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (в засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

  Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння.

  Інформація, зазначена в супровідних документах, повинна відповідати даним, нанесеним на етикетки.

  Сертифікати, що супроводжують насіння та садивний матеріал, можна перевірити шляхом пошуку їх у Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал на сайті Інформаційно-аналітичного порталу АПК України https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sertifikativ-na-nasinnya-taabo-sadivnij-material.

   

  Відповідно до ст. 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, у разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей купленого садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, передбачене проведення арбітражного визначення посівних якостей насіння.

  Для подолання спірних питань щодо посівних якостей придбаного насіння, визначена офіційна процедура проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 “Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу”).

  За цією постановою, заявник не пізніше ніж за 10 календарних днів із дня придбання:

  1) звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей купленого садивного матеріалу та надає копію сертифіката;

  2) аудитор відбирає пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу;

  3) у разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) повідомляє заявнику.

  Функції Держпродспоживслужби полягають у захисті споживачів від придбання неякісного насіння. Арбітражне визначення проводить Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за заявою фізичної особи-підприємця  або юридичної особи. Для цього заявник подає до Головного управління відповідну заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів із дня отримання ним результатів аналізу.

  До заяви необхідно додати копії:

  • сертифіката на придбане насіння;
  • документа щодо результату аналізу насіння, виданого ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”.

  (У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражного визначення не проводять.)

  Головне управління зобов’язане розглянути подану заяву та копії документів, що до неї додані. Не пізніше наступного робочого дня – ухвалити рішення про відбір арбітражної проби та проведення арбітражного визначення.

  Після завершення арбітражного визначення (не пізніше ніж протягом наступного робочого дня) видати особисто або надіслати поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті “Арбітраж”, в якому зазначити висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

  На основі отриманого документа можливе повернення коштів за продаж неякісного насіння або садивного матеріалу в судовому порядку відповідно до законодавства.

  Згідно зі ст. 28 Закону України “Про насіння та садивний матеріал”, особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно з законом.

  Суб’єкта насінництва та розсадництва позбавляють права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння й садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва в разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає накладання штрафів на осіб, що порушують порядок та умови ведення насінництва й розсадництва.

  Відповідно до ст. 1041 “Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва”, виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а також інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку тягнуть за собою штраф до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Зазначаємо, що ця інформація не встановлює норм права і має лише роз’яснювальний характер.

  За детальнішою інформацією та консультаціями звертайтесь до спеціалістів відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області  (м. Чернівці вул. Алма-Атинська, 7, тел. 51-61-62).

  Call Now Button
  Будь в курсі подій