• In English
 • «Про здійснення заходів держаного нагляду у сфері санітарного законодавства в Чернівецькій області за 2021 рік»
  , опубліковано 02 Лютого 2022 року о 16:16

  Впродовж 2021 року здійснено 435 заходів державного нагляду (контролю), з них 265 планових та 145 позапланових заходів. Порушення вимог санітарного законодавства виявлені на 172  (40,5%), з них 162 – планових  (61,1%).

  Згідно з річним планом роботи було заплановано проведення 363 планових заходів державного нагляду у сфері  дотримання  вимог санітарного  законодавства, проведено 265 заходів (73,0%), не проведено 98 (27,0%), з причин закриття об’єктів, відсутності уніфікованих актів для лікувально-профілактичних закладів.
  Порушення  вимог санітарного законодавства встановлені на 162 об’єктах, з них: в закладах дошкільної освіти (далі ЗДО) – 82,4%; закладах загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) – 52,7%; навчально-виховних комплексах (далі НВК) – 67,8%; комунальних водогонах – 100%; оздоровчих закладах – 37,5%; промислових об’єктах – 42,5%.

  Окрім того, проведено  1614 моніторингових обстежень суб’єктів господарювання, з них на 924 об’єктах виявлені порушення вимог санітарного законодавства (57,2%).
  Впродовж 2021 року згідно річного плану роботи всього проведено 224 планові перевірки закладів освіти у сфері  дотримання  вимог санітарного  законодавства (82 ЗДО та 142 ЗЗСО), на 139 (61 ЗДО та 78 ЗЗСО) об’єктах виявлені порушення вимог санітарного законодавства, що становить 62,0%.

  Окрім того, проведено 1065 (383 ЗДО та 682 ЗЗСО) комісійних моніторингових обстежень закладів освіти, з них на 645 (205 ЗДО та 440 ЗЗСО) виявлені порушення вимог санітарного законодавства.
  В області здійснювались перевірки готовності закладів освіти до роботи в новому  навчальному році.
  Фахівцями Головного управління прийнято участь в проведенні 442 комісійних перевірок закладів загальної середньої освіти та 252 закладів дошкільної освіти. За результатами обстежень  порушення було встановлено в 221 (33,8%) закладі освіти (152 ЗЗСО (38%) та 69 ЗДО (31,3%)) .

  Основні порушення,  які виявлялись в закладах освіти при проведенні планових заходів державного нагляду та моніторингових перевірках:
  ▪️харчо-блоки потребують проведення капітальних та поточних ремонтів;
  ▪️немає повного набору виробничих приміщень або не проведене відповідне зонування виробничих зон;
  ▪️відсутність холодної та гарячої проточної води у всіх виробничих приміщеннях харчоблоків;
  ▪️відсутня або не працює припливно-витяжна вентиляція над тепловим обладнанням в закладах освіти;
  ▪️недостатньо холодильного та технологічного обладнання на харчоблоці;
  ▪️не погодження перспективного меню «вільного» вибору та асортименту харчових продуктів;
  ▪️не дотримуються норми харчування по м’ясу;
  ▪️овочах та фруктах;
  ▪️відсутність погодженого графіку постачання харчових продуктів;
  ▪️не проведено  лабораторний контроль рівня освітленості;
  ▪️показників мікроклімату (температура, вологість);
  ▪️відсутні лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах;
  ▪️не проводяться вимірювання концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель закладів освіти тощо.

   

  Під час проведення планових заходів державного нагляду та моніто-рингових перевірок закладів освіти області, Головним управлінням проводились лабораторно-інструментальні дослідження з об’єктів навко-лишнього середовища (змиви з об’єктів довкілля, змиви на вірусологію, бактеріального забруднення готових страв, калорійності, вірусологічних досліджень, мікроклімату, освітленості, а також повітря закритих приміщень).

  Загалом досліджено 171 пробу готових страв на бактеріальне забруднення, відхилення встановлено в 2 (1,2%) пробах.

  Досліджено 157 проб на калорійність, відхилення від нормативів виявлено у 3 (1,9%) зразках. Досліджено 3200 змивів з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу персоналу харчоблоків (роздаткових) на наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, виявлені позитивні знахідки в 63 змивах (1,9 %).

  Також проведено   вірусологічні дослідження 300 змивів  із об’єктів навколишнього середовища та 30 зразків харчових продуктів, відхилень не виявлено.

  Впродовж 2021 року в закладах освіти області проводились лабораторно-інструментальні дослідження якості питної води, досліджено 57 проб питної води централізованого водопостачання в 32 закладах освіти області (15 ЗЗСО та 17 ЗДО), виявлені відхилення по санітарно-хімічним показникам в 2-х (8,3%) ЗЗСО та 2 ЗДО (6,1%).

  Окрім того, досліджено 254 проби води питної децентралізованого водопостачання в 122 закладах освіти (81 ЗЗСО та 41 ЗДО), виявлено 10 (6,6%) відхилень по мікробіологічним показникам в ЗЗСО та 8 (5,3%) по санітарно-хімічним показникам, також виявлено 3 (3%) відхилення по мікробіологічним показникам та 9 (8,7%) по санітарно-хімічним показникам в ЗДО.

  У закладах освіти області проведено 415 інструментальних досліджень  параметрів мікроклімату (температурний режим, рівень вологості, швидкість руху повітря) та рівня освітленості, не відповідність по освітленості встановлено в  27 приміщеннях 10 закладів (6,5%).

  Здійснено 30 вимірювань повітря закритих приміщень (оксид вуглецю, вуглекислий газ, формальдегід) та 55 досліджень електромагнітного випромінювання в закладах загальної середньої освіти, без відхилень.
  Загалом за результатами виявлених порушень під  час проведення планових та моніторингових перевірок надано 288 приписів щодо усунення виявлених порушень та 9 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

  В області під час оздоровчої кампанії працювало 45 таборів, з них – 12 стаціонарних (3 наметові табори, 9 заміські заклади оздоровлення ), 33 пришкільних (1 табір праці та відпочинку, 28 – літніх мовних таборів та 4 табори з денним перебуванням).

  До початку роботи було проведено 10 моніторингових обстежень пришкільних таборів з організацією харчування, без порушень. Перед початком оздоровчої кампанії у пришкільних таборах з організацією харчування погоджене перспективне двотижневе меню та проведені лабораторні дослідження води – результат негативний.

  Впродовж оздоровчої кампанії було здійснено 28 заходів державного нагляду, з них: 14  планових та позапланових заходів державного нагляду, виявлено 6 порушень вимог санітарного законодавства, за результатами виявлених порушень надано 6 приписів (рекомендацій), 1 особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

  При проведенні 14 моніторингових перевірок обстежень закладів оздоровлення порушення виявлено в 6 закладах, з метою усунення порушень надано 6 приписів (пропозицій).

  Під час проведення оздоровчої кампанії проведено дослідження 8 проб харчових продуктів на бактеріальне забруднення  та 4 готові страви на калорійність,  без відхилень; 90 змивів на наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, позитивних знахідок та відхилень не виявлено.

  Головне управління здійснює постійний контроль щодо забезпечення  населення Чернівецької області якісною та безпечною питною водою.

  У 2021 році проведено 3 планові перевірки  комунальних підприємств питного водопостачання, на всіх встановлені порушення, керівникам підприємств  надано приписи.

  Протягом року продовжувалась робота щодо виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 року, загалом проведено  407 моніторингових обстежень об’єктів  питного водопостачання (26 центра-лізованого і 381 децентралізованого)  і 10 об’єктів водовідведення.

  В цілому за результатами проведених моніторингових обстежень систем централізованого водопостачання  залишаються наступні порушення вимог санітарного  законодавства, які  не усунені:

  ▪️недотримання першого поясу  зони санітарної охорони (далі ЗСО) на водопроводах в частині відсутності огорожі, освітлення, сигналізації;
  ▪️не організовано у відповідності до вимог перший пояс ЗСО для джерел водопостачання (свердловин);
  ▪️землі другого та третього поясу зон ЗСО для джерел водопостачання використовуються під ведення особистого селянського господарства;
  ▪️розподільчі мережі потребують повної заміни;

  ▪️не своєчасно розробляються та погоджуються робочі  програми виробничого контролю за якістю питної води.

  В області у 2021 році зменшилась кількість громадських криниць на 40,2%  (з 617 до 369) у порівнянні з 2020 роком (на дислокації Герцаївського та Чернівецького управлінь громадські криниці відсутні).

  За результатами обстежень на 60,2% встановлено порушення, в частині облаштування (8,3%) громадських криниць, інша частка порушень складає відсутність лабораторного контролю якості питної води і наявності санітарних паспортів.

  Впродовж року проводилась паспортизація джерел децентралізованого водопостачання. Так, санітарні паспорти на джерело водопостачання оформлено на 362, однак на 174 з них – не пролонговані, а на 7  – взагалі відсутні.

  Крім того, в рамках моніторингу проводились лабораторні дослідження проб питної води, згідно вимог ДСанПІНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (далі – ДСанПіНу 2.2.4-171-10).

  З об’єктів централізованого водопостачання (комунальні, відомчі, сільські)  досліджено 119 проб питної води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, відхилення не встановлені. Щодо лабораторного  контролю води з громадських криниць то було відібрано та досліджено по 89 проб.

  За результатами  лабораторних досліджень відхилення встановлено у 11 (12,4%) пробах за санітарно-хімічними та 6 (6,7%) за мікробіологічними показниками.
  Керівникам підприємств та балансоутримувачам, на яких виявлені порушення вимог санітарного законодавства та встановлені відхилення при проведенні досліджень питної води надано  відповідні рекомендації щодо їх усунення, а також проінформовано органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

  За  виявлені порушення вимог санітарного законодавства надано 56 приписів, 4 керівників підприємств притягнуто до адмінвідпо-відальності.

  У весняно-літній період 2021 року спеціалістами Головного управління було обстежено 7 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. На всіх  водних об’єктах  та 17 місцях рекреаційного призначення, в тому числі з річок Прут, Дністер, проводився моніторинг води водоймищ та ґрунту в місцях масового відпочинку населення (пляжах) та водних об’єктах.

  Всього досліджено 55 проб води водоймищ за санітарно-хімічними та бактеріоло-гічними показниками, 52 проби – за паразитологічними показниками та 24 проби на наявність холероподібних вібріонів. Відхилення від санітарних вимог  виявлено в 2-х пробах води за санітарно-хімічними показниками та в 3-х – за бактеріологічними показниками з р.Прут.

  Також досліджено 20 проб грунту за санітарно-хімічними, бактеріологічними, паразитологічними показниками, відхилень не встановлено.

  Проведено дослідження атмосферного повітря у 12 населених пунктах  на вміст оксиду вуглецю, діоксиду азоту та сірки, сірководню, формальдегіду, пилу, а  також вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма- випромінювання, відхилень не встановлено.

  Протягом минулого року проводився державний контроль за суб’єктами господарювання, які займаються зберіганням, застосуванням та транспор-туванням пестицидів та агрохімікатів.

  Всього було проведено 57 таких перевірок, з них: 24 планових та 33 позапланових. В ході яких було виявлено 25 порушень санітарного законодавства, що становить 43,8%. Вжито наступні заходи реагування:
  ▪️12 керівників сільськогосподарських підприємств притягнуто до адміністративної відповідальності та надано 13 приписів щодо усунення порушень.

  На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» видано 82 дозволи (санітарні паспорти) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, в одному випадку було надано відмову на видачу санітарного паспорта у зв’язку з не наданим повним пакетом документів.

  Розглянуто 91 документ у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з яких в 77 випадках прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу у 14 випадках надано відмову. Крім того, проведено 52 обстеження об’єктів для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

  Проведено 11 обстежень приміщення складу для видачі санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив.

  Протягом звітного періоду розглянуто 71 звернення громадян у сфері санітарного законодавства, за результатами  розгляду  вирішено позитивно – 28, дано роз’яснень – 24, у 1 випадку відмовлено у задоволенні, 15 пересилались за належністю.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій