• In English
 • Санітарно-епідеміологічний контроль вантажів, що переміщуються через митний кордон
  , опубліковано 28 Листопада 2016 року о 11:11

  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 06.04.2016 №260-р  погоджено пропозицію Міністерства аграрної політики  та продовольства щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Держпродспожив-службу України постановою КМУ від 02.09.2015 «Про затвердження поло-ження про Державну службу України з питань безпечності харчових продук-тів  та  захисту  споживачів»  функцій  і повноважень Державної ветеринар-ної  та  фітосанітарної  служби, Державної інспекції з питань захисту  прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, що припиняю-ться.

  Статтею 319 Митного кодексу України визначено, що товари, що переміщуються через митний контроль України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю.

  Таким чином,  Головне управління Держпродспоживслужби  в Черніве-цькій області (далі – Головне  управління)  відповідно до повноважень здійснює санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний та фіто сані-тарний  контроль.

  З 01 серпня поточного року набула чинності постанова КМУ від 25.05.2016р. №364  «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-сані-тарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю», який   здійснюється  на 2-х відділах митного  оформлення  №1: митного  поста «Чернівці»  – ТзОВ «С.К.- Інтер» ( вул.Головна,265 «А» м.Чернівці)  та ТОВ  «Вест  Буковина» (ву.Руська, 248 «М»  м.Чернівці),  а  також   на   секторі  митного  оформлення  №1 митного  поста  «Кельменці» (вул.Парти-занська,12 смт.Кельменці).

  Наказом Міністерства фінансів України від 25.07.2016 №657 «Про затвердження переліків даних, необхідних для функціонування інфор-маційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів» затверджено перелік місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації; перелік пунктів пропуску через державний кордон України, в яких функціонують комплекси для здійснення автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів та перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю.

  Санітарно-епідеміологічний контроль вантажів, що переміщуються через митний кордон України здійснюється відповідно до вимог постанов КМУ №1031 від 05.10.2011р. «Деякі питання здійснення державного контролю  товарів, що   переміщуються   через  митний  кордон  України»    та №1030 від 05.10.2011  «Деякі питання здійснення попереднього докумен-тального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»,  законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

  Здійснення санітарно-епідеміологічного контролю вантажів та транспортних засобів  відповідальними особами Головного управління на митній  території  Чернівецької області  розпочато  з  05.05.2016 року.

  Станом на  22.11.2016р. у відділі митного оформлення №1 митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС здійснено санітарно-епідеміо-логічний контроль 2625 вантажів, що імпортувалися на митну територію України,  в тому числі  за принципом «єдине вікно» відповідний вид   дер-жавного  контролю   було здійснено для 89 вантажів,  на 2 вантажі  надано  відмову,  оскільки  декларантом не було пред’явлено висновок  державної  санітарно-епідеміологічної  експертизи.

  На митному посту «Кельменці» за даний період здійснено санітарно-епідеміологічний  контроль 17 вантажів, в тому числі  за принципом «єдине вікно»  для 1 вантажу.

  На інших пунктах пропуску через державний кордон  та на митній території Чернівецької області санітарно-епідеміологічний контроль не здійснювався.

  З метою  забезпечення  виконання вимог постанови КМУ від 25.05.2016 №364 «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення  митного,  санітарно-епідеміологічного,  ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» та відповідно до переліку документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 25.07.2016 №657 «Про затвердження переліків даних, необхідних для функціонування   інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів» вимагається – міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами; або інший документ, виданий компетентним органом країни походження; або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (до закінчення строку його дії).

  Call Now Button
  Будь в курсі подій