• In English
 • ВИМОГИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  , опубліковано 03 Червня 2019 року о 09:09

  Сільськогосподарські та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій, повинні відокремлюватися від житлової забудови санітарно-захисними зонами (далі-СЗЗ).

  СЗЗ для рослинницьких. тваринницьких та птахівничих сільськогосподарських підприємств встановлюються у відповідності з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173, Державними будівельними нормами України 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та Державними будівельними нормами України Б.2.4-3-95 “Генеральні плани сільськогосподарських підприємств”.

  Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається: в першій та другій зонах санітарної охорони курортів; на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів;  на землях заповідників, заказників; на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоактивними речовинами; в зонах охорони пам’ятників історії та культури в сельбищній зоні поселень.

  СЗЗ від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів слід приймати згідно таблиці 1.

  Зазначені розміри СЗЗ можуть бути збільшені втричі, якщо сільськогосподарські виробничі комплекси, а також окремі підприємства розташовані навітряно по відношенню до житлової забудови, дитячих та лікувальних закладів, а також при відсутності або недостатньому очищенні шкідливих викидів в атмосферу, при наявності несприятливих умов для розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі та несприятливих аерологічних умов в районі майбутнього будівництва. Розміри СЗЗ можуть також бути зменшені або збільшені втричі на підставі лабораторних досліджень забруднюючих речовин, якщо вони не перевищують встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) та відповідних обґрунтувань. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв, об’єктів.

  Таблиця 1.

  Назва підприємства Розмір
  СЗЗ, м
  Тваринницькі підприємства
  1. Великої рогатої худоби
  великі підприємства промислового типу з поголів’ям більше 5000 голів 1000
  державні та колективні підприємства по вирощуванню вигодівельного та ремонтного молодняка з поголів’ям:
  до 1000 голів 200
  до 3000 голів 300
  до 5000 голів 500
  ферми молочного та м’ясного напрямку в державних та колективних підприємствах з поголів’ям корів:
  до 400 200
  до 600 250
  більше 600 голів 300
  Ферми в селянсько-фермерських господарствах (СФГ) з загальним поголів’ям тварин:
  до 10 голів 15*
  до 20 голів 25
  до 40 голів 50
  до 60 голів 75
  до 100 голів 100
  до 150 голів 150
  2. Свинарські ферми в СФГ:
  на 15 голів 25
  на 30 голів 50
  на 50 голів 75
  на 75 голів 100
  на 100 голів 150
  на 150 голів 300
  на 200 голів 400
  на 15 голів 25
  Свинофабрики та свиноферми в державних та колективних підприємствах:
  до 12 тис. голів на рік 500
  на 12 тис. та на 24 тис. голів на рік 1500
  на 54 тис. голів на рік і більше 2000
  3. Вівчарські:
  Вівцеферми в СФГ:
  на 50 голів 25
  на 75 голів 50
  на 100 голів 75
  на 150 голів 100
  на 200 голів 150
  на 400 голів 200
  від 400 до 1000 голів 300
  Вівцеферми в державних та колективних підприємствах на 500 голів і більше 300
  4. Конярські 100
  5. Звірівницькі 300
  6. Кролівничі кролеферми:
  на 50 голів 25
  на 300 голів 50
  на 400 голів 75
  Більше 400 голів 100
  Птахівничі підприємства
  ферми в СФГ:
  на 100 голів 25
  на 200 голів 50
  на 300 голів 100
  на 500 голів 150
  на 750 голів 200
  від 750 до 100 тис. курей-несучок 300
  птахофабрики ( в державних та колективних підприємствах)
  до 100 тис. курей-несучок та до 1 млн. бройлерів на рік 300
  більше 100 тис. до 400 тис. курей-несучок та більше 1 млн. до 3 млн. бройлерів на рік 1000
  Більше 400 тис. курей-несучок та більше 3 млн. бройлерів на рік 1200
  Рослинницькі підприємства:
  1.Культиваційні теплиці та парники на гною 100
  2.Культиваційні теплиці та парники на смітті 300
  3.Садівницькі та виноградницькі пункти сортування та пакування готової продукції 50
  Підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції:
  1.По переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання 100
  2. По переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав з відділенням протруювання 200
  Овочесховища:
  Склади зберігання с/г продукції (зерна,овочів,фруктів) 50

   

  Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ

  Речовини, що зберігаються Розміри санітарно-захисних зон, м
  200 300 400 500 600 700 1000
  Допустимі кількості пестицидів та мінеральних добрив, т
  Отрутохімікати (пестициди) до 20 21-50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500
  Мінеральні добрива I типу до 50 51-100 101-300 301-400 401-500 >500
  Мінеральні добрива II типу до 200 201-400 401-600 601-800 >800
  Мінеральні добрива III типу до 100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >3000
  Мінеральні добрива IV типу до 500 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-8000 8001-10000 >10000

  Територія санітарно-захисної зони установлюється та озеленюється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що розробляється згідно з вимогами завдання на проектування, одночасно з проектом будівництва чи реконструкції підприємства. При цьому рекомендується зберігати існуючі зелені насадження. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м — 60%, від 300 до 1000 м — 50%, понад 1000 м — 40%. Для санітарно-захисних зон шириною понад 100 м з боку сельбищної території повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень шириною не менше 50 м, при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 м.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій