• In English
 • Біопрепарати – альтернативний захист сільськогосподарських культур від хвороб та шкідників
  , опубліковано 11 Червня 2019 року о 14:14

  Альтернативою хімічного методу є біологічний захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, який з кожним все більше стає актуальним.  Практична зацікавленість біологічним методом зумовлена тим, що він безпечний для людини і теплокровних тварин. Агенти біологічного захисту не забруднюють навколишнє середовище, проявляють високу селективність, зручні для масового виробництва та мають невичерпні ресурси для цього. Ось чому у екологічно розвинених країнах біологічний захист рослин є екологічно безпечною і пріоритетною формою в довготривалих програмах боротьби зі шкідливими організмами.

  Класифікація біологічних пре­па­ратів

  • За ви­до­вою на­лежністю, за­леж­но від при­ро­ди діючо­го по­чат­ку, біоп­ре­па­ра­ти поділя­ють на три ос­новні гру­пи:
  • Бак­теріальні— ви­роб­лені на ос­нові різних видів бак­терій, їх за­сто­со­ву­ють для бо­роть­би зі шкідни­ка­ми і гри­зу­на­ми, про­ти фіто­па­то­генів — бак­терій-ан­та­гоністів;
  • Грибні— ос­но­вою є гри­би-ен­то­мо­па­то­ге­ни із ши­ро­ким спе­к­т­ром дії про­ти шкідників та мікро­би-ан­та­гоністи і гіпер­па­ра­зи­ти, спе­цифіку яких ви­ко­ри­с­та­но у бо­ротьбі про­ти хво­роб;
  • Вірусні— ви­го­тов­лені на ос­нові ен­то­мо­па­то­ген­них вірусів. Ви­со­ка спе­ци­фічність цієї гру­пи біоп­ре­па­ратів обу­мов­лює їхню дію пе­ре­важ­но на од­но­го шкідни­ка.

  Біологічні препарати розділяють на наступні види:

  Біологічні фунгіциди – це препарати живих організмів, продукти їх життєдіяльності, що використовуються аграріями для захисту рослини в період її вегетації від хвороб, які викликають грибні та бактеріальні збудники. Біологічні фунгіциди володіють значним діапазоном дії, що дозволяє захистити рослини від широкого спектру хвороб, в тому числі: пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і різного роду плямистостей і гнилей.

  bio-2

   

  • Біологічні інсектициди та акарициди– це вузькоспеціалізовані мікроорганізми і продуковані ними специфічні біотоксини направленої дії, призначені для боротьби з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і комарів. Біологічні інсектициди володіють широким спектром дії, що дозволяє їм ефективно боротися з наступними шкідниками: колорадським жуком, капустяною совкою, вогнівкою, яблуневою плодожеркою, лучним метеликом, американським білим метеликом, яблуневою і плодовою міллю, павутинними кліщами, великою кількістю видів гусені, тощо. При цьому препарати абсолютно безпечні для бджіл.
  • Біологічні інокулянти– біологічні препарати, що використовують  живі культури корисних для рослин мікроорганізмів для зміцнення здоров’я культури. Найбільшу популярність та поширеність у світі препарат здобув як інокулянт для сої (рос. инокулянт для сої). Але використання інокулянтів сьогодні не обмежується тільки бобовими культурами. Інокулянти використовують, також, для передпосівного обробітку насіння різноманітних сільськогосподарських культур: технічних, просапних, зернових колосових, кукурудзи та соняшнику.
  • Біологічні деструктори рослинних решток– це препарат, який сприяє пришвидшенню розкладання рослинних решток у ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню ґрунту. В Україні та світі найпоширенішими є деструктори біоло­гічного походження.
  • Біологічні добрива– це специфічні ґрунтові мікроорганізми, які, разом з синтезованими ними біологічно-активними речовинами, застосовуються для забезпечення культури доступними формами азоту, фосфору та калію, а також стимуляції їх росту і розвитку, збільшення урожайності та покращення якості продукції.

  В нинішніх умовах товаровиробники з кожним роком все більше надають перевагу біологічниму захисту сільськогосподарських культур.

  Біопрепарати, які  в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволені до використання в Украіні на овочах :

  Аверком, спиртова емульсія – протинематодний засіб 2 л/га(обробка насіння, обробка лунок перед висадкою розсади або обприскування рослин;

  Азогран, гр. фіксація атмосферного азоту 1-2 гранули – внесення гранул під час висадження розсади;

  Азотер, р; Азотер СЦ, р; Азотер Ф,р (томати закритого грунту) 10л/га –поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення врожайності, оздоровлення рослин;

  Азотофіт, р підвищення врожайності овочевих та ягідних культур 1 л/га;

  ЕКОпроп N (ЕКОрrорN) – овочеві культури закритого грунту (томати, перець, баклажани огірки) 1 кг/га (покращення врожайності, якості продкції) ;

  Міко Хелп, п. овочеві культури закритого грунту 0,1-0,5 кг/га (пригнічення фітопатогенів, підвищення врожайності);

  Актофіт: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки, троянди закритого грунту 2,0 м2;

  Біопрепарат з інсектицидною та акарацидною дією  Актоверм, КЕ: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки в умовах закритого ґрунту (павутинний кліщ) 2л/га;

  Біопрепарат інсектицидної дії Актоверм формула (огірки закритого ґрунту) кліщі 10-15л/га; баштанна попелиця 7-8л/га;

  Бітоксибацилін-БТУ(інсектицид) – огірки закритого ґрунту (кліщі) 10-15л/га; огірки відкритого ґрунту баштанна попелиця 7-8л/га/ 1000л;

  Інсектецид біологічного походження «Ентоцид (Метаризін)» – овочеві культури, картопля захист від личинок травневого хруща 7 л/га;

  Лепідоцид – БТУ(інсектицид) – капуста 2-3л/га (білани; капустяна міль; капустяна совка);

  Мікробіологічний інсектицид БІОЛЕП (Лепідоцид), СК – томати (бавовникова совка) – 2 – 3л/га;

  Нутаргард, в.р. – овочеві культури (тля, озима совка, білокрила) 0,3-1,0 л/га;

  Хеліковекс, КС – томати. соя, перець (бавовникова совка) 0,05-0,2 л/га 200-500л робочої рідини;

  Біопрепарат фунгіцидної дії Фітолавін, РК – томати закритого та відкритого ґрунту (бактеріальний серцевинний некроз, бактеріальний рак, м’яка бактеріальна гниль, кореневі гнилі, альтернаріоз 2 л/га; огірки захищеного грунту 1,5-2 л/га(позакореневе підживлення) 6 л/га крапельне зрошення;

  Біопрепарат фунгіцидної дії Фітоплазмін, РК – томати закритого ґрунту (м’яка бактеріальна гниль, бактеріальний рак, некроз, серцевини стебла) 6-12л/га (через 1-1,5 місяці після висадки розсади на постійне місце, наступні з інтервалом 3-4 тижні)

  Казумін 2Л РК біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії – томати 1,5 л/га; капуста 3 л/га;

  Псевдобактерін- 2 (Респекта), в.р. – капуста, томати, огірки, цибуля (проти збудників грибних і бактеріальних хвороб) 1л/га;

  Трихофіт,п.,р.- томати (фітофтороз) 4-6 л/га;

  ФітоДоктор (Спорофіт), п. – томати (фітофтороз) – 2-3кг/га;

  Фітолавін, РК – капуста (чорна ніжка розсади, слизистий та судинний бактеріози) 1,2-1,6 л/га;

  Фітоцид, р. – овочеві культури (підвищення врожайності захист від хвороб) 0,2 л/100л води.

  Біопрепарати, які  в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволені до використання в Украіні в садах:

  Бізар, р. – садові (яблуння), (захист проти хвороб, підвищення імунітету) 4-6л/га;

  Біофунгіцид Мікосан «В» –  яблуння (проти збудників комплексу захворювань) 10-12л/га;

  Гаупсин, р. – садові (яблуння) (захист проти шкідників та хвороб, підвищення імунітету) 4-6л/га;

  Казумін 2Л РК біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії – яблуння (бактеріальний опік) 3,0-4,0л/га;

  МедексТвін, КС – яблуння, груша, персик (для боротьби з яблуневою та східною плодожеркою) 0,1 л/га (400-1000л робочого розчину на га);

  Мітігейт, в.р. – яблуння (кліщі) – 0,3-0,45 л/га; плодові культури (листоблішки, попелиці, квіткоїди) -0,3-1,0л/га;

  Псевдобактерін – 2 (Респекта), в.р. – яблуння. груша (проти збудників грибних і бактеріальних хвороб) 1л/га;

  Сезар, р. – садові (яблуння) (захист проти шкідників) 4-6л/га;

  Фітоцид, р. – садові та квіти (підвищення врожайності захист від хвороб) 1,0-2,0л/га.

  Боротися з шкідниками та хворобами біологічним методом не лише можна, а й потрібно, адже шкідники та хвороби як овочевих так і садових культур здатні звести нанівець усю працю селян, знизивши урожайність на 25-35%, а то й взагалі знищити. Тому, якщо вашу огородину атакували шкідники, та хвороби і ви проти хімічних препаратів радимо не експериментувати народними методами, а вдатися до біологічних  заходів.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій