• In English
 • Роз’яснення про повноваження Держпродспоживслужби щодо ліцензування медичних закладів
  , опубліковано 05 Серпня 2020 року о 08:08

  Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 442  “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка, згідно з п. 5 зазначеної постанови, є правонаступником органів, яких реорганізують.

  З огляду на це та керуючись Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 2 березня 2015 року  № 222-VIII, а також та Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 285 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, Головне управління інформує про повноваження Держпродспоживслужби в частині видачі документів, які необхідні при провадженні ліцензування медичних закладів.

  Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 285 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я, повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку:

  • статут закладу охорони здоров’я або положення про заклад охорони здоров’я (залежно від організаційно-правової форми);
  • штатний розпис;
  • положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені);
  • посадові інструкції працівників;
  • правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я;
  • клінічні маршрути пацієнта, розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ.

  Згідно з підпунктом 28 п. 3 вказаної постанови, ліцензіат зобов’язаний забезпечити організацію здійснення медичних оглядів найманих працівників відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” та Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим МОЗ.

  Також у п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року               № 285 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” зазначено, “що зміна функціонального призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовуються у лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою мають бути підтверджені актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданим уповноваженим на це органом (установою), у частині, в якій відбулися зазначені зміни”, тобто територіальним органом Держпродспоживслужби України.

  У додатку № 2 до Ліцензійних умов “Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу з зазначенням його освітнього й кваліфікаційного рівня”  (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1105) у п. 6 зазначено необхідність наявності акту санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта.

  Констатуючи зазначене вище, суб`єкт господарської діяльності у сфері охорони здоров’я подає письмове звернення будь-яким доступним засобом комунікації до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, яке розташоване в м. Чернівці на вул. Сторожинецькій, 115 (58004, тел./факс (0372) 55-83-77, тел. (0372) 55-34-09, E-mail: info@consumer-cv.gov.ua, на проведення позапланового обстеження закладу охорони здоров’я на відповідність лікувально-профілактичного закладу санітарно-гігієнічним вимогам та за його результатами отримує акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, який не є документом дозвільного характеру.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій