• In English
 • Що необхідно знати при експорті зерна до Китаю
  , опубліковано 05 Серпня 2021 року о 13:13

  Звертаємось до суб’єктів господарювання, які мають наміри експортувати зерно кукурудзи до Китайської Народної Республіки. Зерно, що експортується, повинне відповідати нормам чинного фітосанітарного законодавства, правилам імпорту та національним стандартам Китаю, а також не містити живих комах і шкідливих організмів, які знаходяться під карантинним контролем у Китаї.

  Експортувати зерно кукурудзи до КНР може будь-який суб’єкт господарювання, внесений до відповідних переліків: Перелік осіб, які планують експорт кукурудзи до КНР та Перелік місць зберігання, з яких планується експорт кукурудзи до КНР.

  Для цього в період вегетації, на підставі заяви від суб’єкта господарювання державними фітосанітарними інспекторами проводяться обстеження місць вирощування, а також місць зберігання на відповідність вимогам Протоколу фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР (додаток 1).

  Однією із вимог Китайської Народної Республіки є обстеження посівів кукурудзи, у періоду вегетації із використанням міжнародно прийнятих методів нагляду та дослідження на предмет присутності шкідливих організмів: Pantoea stewartiї subs. Stewarti (бактеріального пожовтіння кукурудзи), Cladosporium griseo-olivaceum (оливкової плямистості), Wheat streak mosaic virus (смугастої мозаїки пшениці).

  Для проведення обстежень на предмет відповідності Протоколу суб’єктам господарювання до Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області необхідно подати наступні документи (Роз’яснення щодо проведення обстежень з метою формування Переліку осіб, які планують експорт кукурудзи до КНР та Переліку місць зберігання, з яких планується експорт кукурудзи до КНР, додаток 2):

   

  • заяву на проведення фітосанітарних процедур;
  • інформацію, що підтверджує включення до Реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, відповідно до статті 27 Закону України «Про карантин рослин»;
  • завірену копію договору (та /або іншого документу) щодо намірів купівлі зерна в агровиробників з метою експорту до Китаю;
  • завірену копію документу, що підтверджує впровадження інтегрованої системи захисту;
  • документ, що підтверджує оплату за обстеження, відповідно до розмірів плати за послуги.

   

  При проведенні обстеження державним фітосанітарним інспектором з кожного поля або місця зберігання відбираються зразки, які направляються для проведення експертизи до уповноважених фітосанітарних лабораторій України.

  Наразі триває формування переліку осіб, які планують експорт кукурудзи до КНР. У зв’язку з цим звертаємо увагу зацікавлених осіб на необхідність подачі необхідних документів для проведення передбачених фітосанітарних процедур до 1 вересня 2021 року.

   

   

  Додаток 1

   

  Протокол 
  фітосанітарних та інспекційних вимог
  щодо експорту кукурудзи з України до Китаю між
  Міністерством аграрної політики та продовольства України та

  Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину 
  Китайської Народної Республіки 

   

  Для здійснення у безпечний спосіб експорту кукурудзи з України в Китайську Народну Республіку (далі – Китай), а також для забезпечення безпеки сільського господарства та екології у Китаї, на основі результатів аналізу ризиків ураження шкідливими організмами – pest risk analysis (PRA), Міністерство аграрної політики та продовольства України (що надалі іменується МАППУ) та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китаю (що надалі іменується AQSIQ) обмінялись думками та досягли домовленостей щодо фітосанітарних вимог до кукурудзи з країною походження Україна, що викладені нижче.

   

  Цей Протокол стосується виключно фітосанітарних вимог.

   

  Стаття l

   Під кукурудзою у цьому Протоколі розуміється кукурудзяне зерно, що виробляться в Україні та експортується в Китай на переробку і не в якості насіннєвого матеріалу.

  Наукова назва Zea mays L, англійською – maize або corn.

   

  Стаття 2

   Кукурудза, що експортується в Китай, повинна відповідати нормам чинного фітосанітарного законодавства, правилам імпорту та національним стандартам Китаю і не повинна містити живих комах та шкідливих організмів, які знаходяться під карантинним контролем у Китаї (згідно переліку у Додатку 1.1); та не повинна бути умисно змішана або заражена іншими зерновими або чужорідними матеріалами які можуть містити карантинні організми.

   

  Стаття 3

   МАППУ повинно провести вивчення та досліди впродовж періоду вегетації кукурудзи із використанням міжнародно прийнятих методів нагляду та дослідження на предмет присутності таких шкідливих організмів, як Pantoea stewartii subs.Stewartii,Cladosporium griseo-olivaceum та Wheat streak mosaic virus для забезпечення відсутності таких шкідливих організмів у кукурудзі, експортованій в Китай.

  За кожним сезоном МАППУ подаватиме до AQSIQ звіт про нагляд за шкідниками із описанням методів та результатів досліджень на площах вирощування впродовж періоду вегетації кукурудзи, а також іншу інформацію на запит AQSIQ.

  МАППУ повинно запровадити інтегровану систему контролю шкідників – integrated pest management system (IPMS), яка б передбачала заходи мінімізації випадків ураження кукурудзи іншими шкідливими організмами, що знаходяться під карантинним контролем Китаю, та забезпечувати її застосування відповідними підприємствами. МАППУ надаватиме відповідну інформацію на запит AQSIQ.

   

  Стаття 4

   МАППУ повинно забезпечувати застосування підприємствами, що експортують кукурудзу в Китай, процедур очистки, зокрема, просіювання, в процесі зберігання та транспортування кукурудзи або на етапі до її відвантаження з метою суттєвого зниження можливості перевезення ґрунту, рештків рослин, домішок, насіння небезпечних бур’янів та інших зернових.

   

  Стаття 5

  МАППУ повинно вести реєстр експортерів та елеваторів, що експортують кукурудзу в Китай, з метою забезпечення виконання ними відповідних карантинних вимог та процедур очистки, зокрема, просіювання. МАППУ повинно завчасно надавати AQSIQ перелік таких зареєстрованих експортерів та елеваторів.

   

  Стаття 6

  До здійснення експорту кукурудзи до Китаю, МАППУ повинно проводити її карантин та інспекцію. На кожну партію, що відповідає вимогам цього Протоколу, МАППУ або уповноважений ним орган видаватиме фітосанітарний сертифікат із додатковою декларацією наступного змісту: “Партія відповідає вимогам, встановленим Протоколом фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до Китаю, та не містить шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китаю”.

  МАППУ повинно завчасно надати зразок фітосанітарного сертифікату, що є чинним в Україні на цей час, для спрощення перевірки AQSIQ їх справжності при прибутті партій кукурудзи у порти Китаю.

   

  Стаття 7

   Дозвіл на імпорт, що його видає AQSIQ, повинен отримуватись відповідними китайськими імпортерами завчасно, до здійснення імпорту.

  Кукурудза повинна завозитись в порти, визначені AQSIQ, та перероблятись на заводах, визначених AQSIQ.

  Завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання та переробка імпортованої кукурудзи повинні здійснюватись у відповідності з вимогами карантинного та митного контролю Китаю.

  Імпортована кукурудза не може розповсюджуватись без переробки, вона також не може використовуватись у якості насіннєвого матеріалу.

   

  Стаття 8

   При прибутті української кукурудзи до китайських портів, органи інспекції та карантину Китаю (територіальні підрозділи AQSIQ) проводитимуть карантинний контроль та інспекцію.

  Якщо при прибутті в кукурудзі буде виявлено Pantoea stewartii subs. Stweartii, Cladosporium griseo-olivaceum чи Wheat streak mosaic virus, територіальні підрозділи AQSIQ мають право повернути або знищити таку партію.

  При виявленні будь-якого іншого шкідника, що знаходиться під карантинним контролем згідно Додатку 1 до цього Протоколу, такій партії буде дозволено ввезення після дієвої обробки.

  У разі, якщо обробка не виявиться дієвою, територіальні підрозділи AQSIQ мають право повернути або знищити таку партію.

  При виявленні інших карантинних шкідливих організмів, що не входять до Додатку 1 до цього Протоколу, така партія буде оброблена згідно відповідних положень Закону КНР “Про засади карантинного контролю тварин та рослин при перетині державного кордону Китаю” та підзаконних актів до цього закону.

  Якщо проблема є достатньо серйозною, AQSIQ має право призупинити імпорт від відповідного експортера, елеватора, регіону вирощування або навіть усіх регіонів вирощування в Україні до вжиття необхідних заходів для виправлення становища.

   

  Стаття 9

   МАППУ повідомлятиме AQSIQ у письмовому вигляді про виявлення будь-яких нових шкідників кукурудзи на території України, а також про вжиття МАППУ вчасних контрольних заходів.

  AQSIQ буде вдосконалювати подальшу оцінку ризиків та переглядатиме цей Протокол з огляду на результати виникнення та виявлення шкідників в українській кукурудзі.

   

  Стаття 10

   Сторони погоджуються розв’язувати питання, що можуть виникати у галузі інспекції та карантину, щодо кукурудзи, імпортованої з України до Китаю, шляхом технічних консультацій.

  При потребі, спільно з МАППУ, AQSIQ направлятиме в Україну власних спеціалістів карантинного контролю для здійснення аналізу виявлення шкідників та застосовуваних МАППУ заходів контролю, інспекції, карантину тощо; витрати, пов’язані з такими візитами, включаючи транспорт, проживання та добові, покриваються відповідною стороною в Україні.

   

  Стаття 11

   Протокол набирає чинності з дати його підписання та зберігає чинність впродовж двох років. Якщо жодна зі сторін не повідомляє про своє бажання внести зміни або розірвати цей Протокол не пізніше ніж за шість місяців до спливу терміну його дії, цей Протокол подовжується автоматично на наступні дворічні терміни.

  Вчинено в місті Пекін, в дату 9 листопада 2012 року в двох примірниках, кожний з яких українською, китайською та англійською мовами, тексти яких є рівноправними. У разі розбіжностей, переважає текст, викладений англійською мовою.

  Від імені

  Міністерства аграрної політики

  та продовольства України

                     Від імені

  Генеральної адміністрації нагляду

  за якістю, інспекції та карантину

  Китайської Народної Республіки

   

   

  ДОДАТОК 1.1.

   Перелік шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китайської Народної Республіки:

   

  № з/п Назва організму Назва організму укр.
  1. Pantoea stewartii subsp. Stewartii диплодіоз кукурудзи
  2. Cladosporium griseo-olivaceum кладоспоріум сіро оливковий
  3. Wheat streak mosaic virus вірус смугастої мозаїки пшениці
  4. Ostrinia nubilalis (Hubner) вогнівка кукурудзяна
  5. Acanthoscelides obtectus квасоляна зернівка
  6. Liposcelis bostrychophila сіноїд
  7.  Plodia interpunctella південна амбарна вогнівка
  8. Tribolium destructor Uyttenboogaart хрущак малий
  9. Sitophilus granaries амбарний довгоносик
  10. Trogoderma inclusum строката трогодерма
  11. Trogoderma granarium Everts капровий жук
  12. Zabrotes subfasciatus бразільська зернівка
  13. Ambrosia artemisiifolia L. амброзія полинолиста
  14. Ambrosia trifida L. амброзія трироздільна
  15. Avena sterilis L. овес безплідний
  16. Cenchrus incertus ценхрус малоквітковий
  17. Cenchrus echinatus ценхрус довгоголковий
  18. Centaruea repens L. гірчак повзучий
  19. Elymus repens (L.) Gould пирій повзучий
  20. Euphorbia dentata Michx молочай зубчастий
  21 Sorghum halepense сорго алепське (гумай)
  22. Xanthium spinosum дурнишник колючий

   

  Додаток 2

  Роз’яснення

  щодо проведення обстежень і метою формування Переліку осіб, які планують експорт кукурудзи до КНР  та Переліку місць зберігання, з яких планується експорт кукурудзи до КНР

   

  Експорт кукурудзи до Китайської Народної Республіки здійснюють особи, які пройшли процедуру реєстрації у сфері карантину рослин відповідно до ст. 27 Закону України “Про карантин рослин” та Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2006 р. № 690.

  У випадку письмового звернення до державної фітосанітарної інспекції особи, яка має намір експортувати кукурудзу до Китайської Народної Республіки (далі – особа) щодо проведення:

  обстеження посівів кукурудзи щодо виявлення Pantoea stewartii subs.Stewartii (бактеріальне пожовтіння кукурудзи). Cladosporium griseoolivaceum (оливкова плямистість) та Wheat streak mosaic virus (смугаста мозаїка пшениці) та відповідності протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР (далі – Протокол);

  та/або обстеження складів та інших місць зберігання кукурудзи (зокрема, силосних споруд, елеваторів) щодо виявлення шкідливих організмів та відповідності Протоколу державний фітосанітарний інспектор:

  1. Ознайомлює особу із Протоколом, який розміщено на офіційних веб – сайті Держветфітослужби України за електронною адресою: http://vet.gov.ua/node/1058
  2. Уточнює:
   • інформацію щодо юридичної адреси, повної та скороченої назви особи:
   • інформацію щодо назви та адреси господарств із зазначенням площ, на яких здійснюється вирощування кукурудзи, що запланована для експорту до КНР, загальну площу посівів кукурудзи, місцезнаходження посівів кукурудзи та/або назви особи власника місць зберігання кукурудзи, з яких планується експорт кукурудзи до Китайської Народної Республіки, його юридичної адреси та фактичної адреси зазначених потужностей;
   • інформацію щодо реєстрації осіб, які підлягають реєстрації у сфері карантину рослин відповідно до ст. 27 Закону України “Про карантин рослин” та Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2006 р. № 690*:
   • інформацію стосовно наявності у особи:

   

   

  права власності, оренди чи використання потужностей виробництва кукурудзи або документів (договори, протоколи, таке інше) щодо намірів купівлі кукурудзи у сільгоспвиробників;

  за необхідністю права (доручення, довіреності, таке інше) представляти інтереси власника місць зберігання або вирощування кукурудзи яку планується експортувати до КНР щодо подання заяви на обстеження або права на подання заяви на реєстрацію відповідно до статті 27 Закону України “Про карантин рослин”;

  • впровадження інтегрованої системи захисту (integrated pest management system) кукурудзи (у випадку обстежень посівів кукурудзи), про що свідчить інформація завірена сільгоспвиробником.
  • наявність оплати за обстеження посівів кукурудзи щодо виявлення Pantonea stewarii subs. Stewarii, Cladosporium griseoolivaceum та Wheat streak mosaic virus та/або за обстеження місць зберігання кукурудзи щодо виявлення шкідливих організмів та можливості проведення процедур очистки кукурудзи, відповідно до п.1.2 та/або 1.6. Розміру плати за послуги, які надаються Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державними фітосанітарними інспекціями в областях і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань захисту рослин затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 13.02.2013 № 96**.
  1. З метою реалізації частини першої статті 3 Протоколу в період вегетації проводить обстеження та огляд посівів кукурудзи на підставі заяви на проведення обстеження щодо виявлення Pantonea stewarii subs. Stewarii, Cladosporium griseoolivaceum та Wheat streak mosaic virus
   • Обстеження та огляд на виявлення Pantonea stewarii subs. Stewarii, Cladosporium griseoolivaceum та Wheat streak mosaic virus можуть проводитись одноразово у період від фази викидання волоті до фази молочної стиглості зерна кукурудзи.
   • Обстеження включає огляд посівів, у шахматному порядку або за діагоналлю поля, відбір зразків рослин, збір шкідливих та регульованих шкідливих організмів та ушкоджених рослин;
   • Під час проведення обстеження звертає особливу увагу на Перелік шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китайської Народної Республіки;
   • 3 кожного поля формується одна середня проба (зразок), яка направляється до фітосанітарної лабораторії у супроводі етикетки та направлення на фітосанітарну експертизу із зазначеним назви більш ефективного методу проведення лабораторної експертизи.
   • За результатами обстеження та фітосанітарної експертизи складається акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану в якому, крім необхідної інформації, зазначається відповідність або невідповідність Протоколу фітосанітарннх вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР обстежуваного об’єкту
  • Акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану надається особі-заявнику.
  1. З метою реалізації статті 4 та 5 Протоколу проводить обстеження складських приміщень які можуть бути включені до Переліку місць зберігання, з яких планується експорт кукурудзи на предмет виявлення шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем Китайської Народної Республіки та можливості проведення процедур очистки кукурудзи.
   • Обстеження проводяться візуально, із застосуванням харчових принад та/або феромонних пасток.
   • Під час обстеження перевіряє наявність можливостей проведення процедур очистки, зокрема, просіювання кукурудзи в місцях зберігання, з метою суттєвого зниження можливості перевезення грунту, рештків рослин, домішок, насіння бур’янів та інших зернових.
   • З кожного місця зберігання формується одна середня проба (зразок), яка направляється до фітосанітарної лабораторії у супроводі етикетки та направлення на фітосанітарну експертизу.
   • За результатами обстеження та фітосанітарної експертизи складається акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану в якому, крім необхідної інформації, зазначається відповідність або невідповідність Протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР обстежуваного об’єкту .
   • Акт обстеження на встановлення фітосанітарного стану надається особі.

   

   

  *у випадку, якщо особа, підлягає реєстрації відповідно до статті 27 Закону України “Про карантин рослин” та не є зареєстрованою, таку реєстрацію можна проводити під час обстеження посівів кукурудзи та/або складів та інших місць зберігання кукурудзи щодо відповідності Протоколу.

  **у випадку проведення оплати відповідно до п.1.6 “обстеження місць  зберігання га переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження яку заплановано експортувати відповідно до Протоколу фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до КНР” партією продукції є будь-яка кількість зерна, яка зберігається в одному відокремленому складському приміщенні, силосі або іншому місці зберігання.

   

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій