• In English
 • Про Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні
  , опубліковано 01 Травня 2023 року о 13:13

  📄Статтею 12 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу мають фізичні особи – підприємці та юридичні особи за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.
  🔹️ Цим Законом обумовлено введення насіння і садивного матеріалу в обіг лише після їх сертифікації і за умови належності насіння і садивного матеріалу до сорту, занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

  ➡️Кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, можуть використовуватися для посівних цілей лише у разі, якщо:
  📌розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для вивезення за межі України;
  📌заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього.

  📝Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, – офіційний перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

  https://minagro.gov.ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini

  📍Відомості, що містяться у зазначеному державному реєстрі, є відкритими, безоплатними і загальнодоступними та мають статус офіційної інформації.

  ℹ️Офіційними відомостями щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях, є:
  📌зазначення ботанічного таксона (латинською та українською мовами);
  📌 назва сорту;
  📌ім’я автора (авторів);
  📌номер та дата подання заявки;
  📌опис сорту;
  📌зазначення характеристик придатності сорту для поширення в Україні;
  📌географічні і зонові рекомендації використання сорту.

  ⚖️Використання насіння і садивного матеріалу сортів рослин суб’єктами насінництва та розсадництва повинно відбуватися відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».
  🔹️Статтею 38 цього закону передбачено виникнення права на поширення сорту в Україні з дня прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.
  🔹️ Цією ж статтею заборонено поширення сортів, не внесених до Реєстру сортів рослин України, якщо інше не встановлено законом.

  🛃Оскільки до повноважень посадових осіб відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна управління фітосанітарної безпеки Голового управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області відноситься питання нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю державні інспектори мають право:
  📌контролювати додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  📌ознайомлюватися з документацією щодо насінництва та розсадництва.

  💡Отже, при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та розсадництва, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 01.04.2019 № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2019 р. за № 431/33402 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» спеціалісти відділу зобов’язані розглянути та дати відповіді на такі питання згідно зі встановленим «Переліком питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)», а саме:
  📌чи додержується суб’єкт господарювання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин під час виробництва насіння та садивного матеріалу;

  📌чи здійснює реалізацію насіння і садивного матеріалу за наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та чи додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин суб’єкт господарювання, не включений до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;
  📌чи використовує суб’єкт господарювання для посівних цілей кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, лише у разі розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, для розмноження та вивезення за межі України, або створення запасу насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього;
  📌чи ввозить суб’єкт господарювання в Україну насіння і садивний матеріал за належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна;
  📌чи наявне у суб’єкта господарювання погодження для ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що здійснюється винятково для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України;
  📌чи веде і зберігає протягом трьох років суб’єкт господарювання насінницьку документацію щодо кожного сорту.
  ⚠️Звертаємо увагу, що вище перелічені питання для перевірки дотримання вимог законодавства, поширюються на всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері.

  ❌Для того щоб уникнути придбання підробленого (контрафактного) насіння чи садивного матеріалу, рекомендуємо перевірити:
  📌чи належить насіння і садивний матеріал до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;
  📌чи мають суб’єкти господарювання право його реалізовувати;
  📌чи включений виробник, у якого ви плануєте придбати насіння, до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;
  📌яку кількість насіння було заявлено на реалізацію.

  ⚠️Стаття 13 Закону «Про насіння та садивний матеріал» суб’єктів насінництва та розсадництва зобов’язує додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу, а стаття 28 цього Закону визначає, що особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із Законом.

  Call Now Button
  Будь в курсі подій